Danmarks Nationalparker

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge fortæller historien om, hvordan det danske landskab blev skabt tilbage i istiden. Bosætninger fra den tidligste stenalder sætter sit præg på området, og Nationalparken er hjem for utallige sommerfugle. 

Nationalpark Thy

Århundreders sandflugt har skabt landskabet i Nationalpark Thy. Her kan man opleve klitheden, som kun findes ganske få andre steder i verden, og komme tæt på den kulturhistorie, der knytter sig til livet langs vestkysten.

Nationalpark Vadehavet

Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder. Tidevandets rytme skaber grobund for et unikt økosystem, og området er rasteplads for mange vandfugle, og yngleplads for den spættede sæl.

Nationalpark Skjoldungernes Land

Nationalpark Skjoldungernes Land byder på et mangfoldigt og varieret landskab - rigt på natur, kulturhistorie og oplevelser. Nationalparken er præget af fjordlandskabet i og omkring Roskilde Fjord, samt Gamle Lejres kulturhistorie. Ifølge sagnene var det her Skjoldungerne regerede og samlede Danmark.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Stille søspejl. Duft af skov. Storhed i landskabet. Nationalpark Kongernes Nordsjælland rummer fine naturskatte og store kulturhistoriske værdier, der vidner om kongemagtens tilknytning til Nordsjælland. Her er store skove, klit- og hedelandskaber med et rigt dyreliv og store overdådige kongeslotte.

Hent folder

Download folderen om de danske nationalparker.