Nationalpark Vadehavet

Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder. Tidevandets rytme skaber grobund for et unikt økosystem, og området er rasteplads for mange vandfugle, og yngleplads for den spættede sæl.


Læs om Nationalpark Vadehavet 

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge fortæller historien om, hvordan det danske landskab blev skabt tilbage i istiden. B osætninger fra den tidligste stenalder sætter sit præg på området, og  Nationalparken er hjem for utallige sommerfugle.

Læs om Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Thy

Århundreders sandflugt har skabt landskabet i Nationalpark Thy. Her kan man opleve klitheden, som kun findes ganske få andre steder i verden,  og komme tæt på den kulturhistorie, der knytter sig til livet langs vestkysten.


Læs om Nationalpark Thy

Lokalt samarbejde

Der er gode muligheder for at få medindflydelse, hvis du bor eller er lokal erhvervsdrivende i nationalparkerne.

Læs mere

Læring

Savner du idéer til undervisningen eller skal I på lejrskole? Nationalparkerne er fyldt med aktiviteter, natur og historier, I kan lære mere af.

Læs mere

Naturbeskyttelse

Danmarks Nationalparker omfatter landets mest enestående naturområder. Nationalparkerne bevarer og styrker unikke danske natur-, landskabs- og kulturværdier.

Læs mere