Helårsgræsning ved Trøjborg

Konik-heste, der går året rundt på 220 hektarer ved Klitmøller, skal skabe dynamik i naturen og bedre levesvilkår for klithedens særlige og sjældne plante- og dyreliv. Forskningsprojektet skal give ny viden om helårsgræsning på klithede, effekten for biodiversiteten og samspillet mellem store planteædere og områdets rekreative brugere.

Helårsgræsnings effekt på naturen

Læs mere i vores videnblad om baggrund for og mål med projektet til gavn for naturen i Nationalpark Thy

Fakta om projektet

Titel: Monitering af effekter af helårsgræsning i klitnatur

Periode: 2022-2026

Adresse: Skal vi skrive adresse, matrikelnummer eller gpskoordinater?

Partnere: Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune. Støttet af 5.Juni Fonden

 

Hvorfor skal vi have helårsgræssende heste?

* Store planteædere, der udsættes på et areal året rundt, er vigtige for god naturpleje. De skaber dynamik i landskabet og forbedrer betingelserne for biodiversiteten af andre dyr og planter.

* Heste dækker større arealer med deres afgræsning og har lettere ved at omsætte det naturligt forekommende foder end drøvtyggere som får og køer. 

* Heste foretrækker kort græs, men når de græsser på området hele året, æder de også lange græsarter og holder fx brombærkrat og tagrør nede. Til gavn for biodiversiteten.

Læs mere i videnbladet herover. 

Til besøgende

Du må gerne færdes på arealet.

Er du heldig at se hestene, så hold god afstand til dem og undlad at fodre dem.

Hvis du har hund med, skal den - som uden for hegningen - være i snor.

Der er ingen hingste blandt hestene.

Kontaktperson

Jeppe Pilgaard

Biolog