En levende og inspirerende indgang til Nationalpark Thy - etablering af Danmarks første nationalparkcenter

Byggeriet af nationalparkcenter er i gang

Nationalparkcenter Thy, der første gang kunne åbne dørene for publikum d. 15. juni 2021, er Danmarks første nationalparkcenter. NationalparkThykomdermed–irelationtilbesøgendeinationalparken–iligamedmange nationalparker i udlandet.

Som en dør ind fra byen og ud i naturen samler det bemanede nationalparkcenter formidling om nationalparkens geografi, natur, kulturhistorie og friluftsaktiviteter og inspirer til nye og flere oplevelser.

FORMÅL

Nationalparkcenter Thy er skabt som hovedformidlingscenter, hvorfra publikum kan få overblik over nationalparkens natur, kultur og aktivitetsmuligheder. Dets primære opgave er at motivere publikum til at søge nye naturoplevelser. 

Nationalparkcenteret er som bygning og ide centreret om dogmerne: 'Som lille som muligt, så stor som nødvendigt' og 'En dør fra byen, en dør til naturen'.

Som projekt realiserer opførelsen af Nationalparkcenter Thy mål indenfor Nationalparkplanens indsatsområde 5: Masterplan for formidling og 7: Nationalpark Thy - et stærkt brand.

BYGGEPROCES

 • 2008-2017: Grundig forproces med inddragelse af borgere og partnere. Beslutning om placering og rejsning af byggebudget på 35 mio.kr. 
 • 2018: Prækvalifikation. hvor rådgiverteams af arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør bød ind. Fra 21 teams blev 5 udvalgt til projektkonkurrence
 • 2019: Tegninger af Nationalparkcenter Thy fra vindende team: LOOP Architects, LB Consult, SLA og COAST 
 • 2019: Totalrådgiverbud på centerets formidling. Udvalgt rådgiver: Thøgersen & Stouby
 • 2019: Udbud af byggeri som fagenterpriser
 • 2020: Første spadestik 24. januar
 • 2021: Officiel indvielse 30. august med deltagelse af HKM Dronning Margrethe

RESULTATER

 • Et 700 m2 center, der rummer udstillingsrum, mødelokaler og sekretariatskontor
 • Levende formidling, der aktiverer og inspirerer besøgende
 • En 12,5 meter lang 3D-træmodelover Nationalpark Thy hvorpå en animeret infografisk film projiceres fra fire lofthængte projektorer i sekvens. En nyskabende og pædagogisk inddragende synliggørelse at landskabsdannelsen i nationalparken.
 • Frivillig bemanding året rundt, der giver besøgende personlige råd og viden
 • Offentlige arrangementer i besøgsrummet om natur og kulturhistorie i Nationalpark Thy
 • +100.000 besøgende i 2022

Inspiration og oplevelser

På kanten af byen, bygget ind i klitten, med en dør til naturen Nationalparkcenteret og dets frivillige værter inspirerer til nye oplevelser i naturen for alle aldre.

Udvalgt opmærksomhedspunkt: Beliggenhed

 • Beliggenhed har været en afgørende beslutning i etableringen af Nationalparkcenter Thy
 • Med ønsket om at været tæt på naturen, i nationalparken og møde de besøgende, hvor de besøgende er
 • Og samtidig med en infrastruktur, der kan bære successen: Adgangsforhold, parkering, offentligt transport, forplejningsmuligheder
 • Med placering i Vorupør, bogstavligt talt på kanten af byen, bygget ind i klitten, er opgaven lykkedes
 • Med et besøgstal til følge, der allerede i det første (corona)år oversteg estimaterne.

Udvalgt opmærksomhedspunkt: Formidling

 • Også på formidlingsdelen har tanken været 'så meget, der er nødvendigt'
 • Ikke et museum, der holder på besøgende, men et inspirationscenter, der sender dem videre
 • Ikke målet for et besøg i Nationalpark Thy, men en trædesten til flere oplevelser
 • Formidlingen er centreret om - og på - 3D træmodellen af nationalparken, omgivet af aktiverende formidling om naturen
 • Frivillige nationalparkværter personliggør formidlingen
 • Gratis entre - med frivillige donationer - åbner for større publikumssegment

VIL DU VIDE MERE?

Samarbejdspartnere

Fakta om projekt

 • Navn: Nationalparkcenter Thy
 • Adresse: Vesterhavsgade 168, Nr.Vorupør, 7700T histed
 • Motto: En dør ind fra byen og en dør ud i naturen
 • Ejer:Nationalparkfond Thy
 • Størrelse: 700 m2
 • Byggesum:35,2 mio.kr
 • Indhold:Formidlingsrum, offentlige toiletter, kontor med personale faciliteter, mødelokaler, depot, samt teknikrum.

Kontakt

Else Østergaard Andersen

El

Nationalparkleder