Nationalpark Skjern Å opgivet

Et forslag til Nationalpark Skjern Å var i høring i foråret 2011.
På baggrund af de indkomne høringssvar besluttede forligskredsen bag nationalparkloven den 1. juli 2011 at undersøge muligheden for at inddrage den sydlige del af Ringkøbing Fjord inklusiv Tipperne og Værnengene i nationalparken.

Ringkøbing-Skjern Kommune har efterfølgende vedtaget at fastholde det oprindelige forslag til afgrænsning af nationalparken.
Forligskredsen bag nationalparkloven besluttede den 23. marts 2012 at opgive en etablering af Nationalpark Skjern Å.

Historik 

Høringsprocessen 
Forslag til Nationalpark Skjern Å var i høring fra d. 12. januar til den 9. maj 2011. Der indkom i alt 57 høringssvar.

I samme periode afholdt Naturstyrelsen Blåvandshuk og Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner to borgermøder hhv. den 24. februar og den 1. marts 2011
Du kan læse Forslag til Nationalpark Skjern Å her:
Du kan læse høringssvarene her:

På baggrund af høringssvarene besluttede forligskredsen den 1. juli 2011 at undersøge muligheden for at inddrage den sydlige del af Ringkøbing Fjord inklusiv Tipperne og Værnengene i Nationalpark Skjern Å.


Kommunernes samtykke 

Den 4. november 2008 gav Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner samtykke til, at der kunne udarbejdes forslag til Nationalpark Skjern Å.


Den 21. august 2008 bad den daværende miljøminister Troels Lund Poulsen de to berørte kommuner om at give samtykke til, at der kunne udarbejdes forslag til Nationalpark Skjern Å.


Udpegelse af Skjern Å 

Daværende miljøminister Connie Hedegaard besluttede den 29. juli 2007 at pege på Skjern Å som kandidat til at blive nationalpark.

Nationalpark Skjern Å opgivet

Et forslag til Nationalpark Skjern Å var i høring i foråret 2011.
På baggrund af de indkomne høringssvar besluttede forligskredsen bag nationalparkloven den 1. juli 2011 at undersøge muligheden for at inddrage den sydlige del af Ringkøbing Fjord inklusiv Tipperne og Værnengene i nationalparken. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har efterfølgende vedtaget at fastholde det oprindelige forslag til afgrænsning af nationalparken.
Forligskredsen bag nationalparkloven besluttede den 23. marts 2012 at opgive en etablering af Nationalpark Skjern Å.

Pressemeddelelse 23. marts 2012 

Forslag til Nationalpark Skjern Å var i høring fra d. 12. januar til den 9. maj 2011. Der indkom i alt 57 høringssvar.

I samme periode afholdt Naturstyrelsen Blåvandshuk og Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner to borgermøder hhv. den 24. februar og den 1. marts 2011

På baggrund af høringssvarene besluttede forligskredsen den 1. juli 2011 at undersøge muligheden for at inddrage den sydlige del af Ringkøbing Fjord inklusiv Tipperne og Værnengene i Nationalpark Skjern Å.

Kommunernes samtykke

Den 4. november 2008 gav Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner samtykke til, at der kunne udarbejdes forslag til Nationalpark Skjern Å.

Kommunernes brev 

Den 21. august 2008 bad den daværende miljøminister Troels Lund Poulsen de to berørte kommuner om at give samtykke til, at der kunne udarbejdes forslag til Nationalpark Skjern Å.

Ministerens brev til kommunerne 

Udpegelse af Skjern Å

Daværende miljøminister Connie Hedegaard besluttede den 29. juli 2007 at pege på Skjern Å som kandidat til at blive nationalpark.

Ministerens brev til Ringkøbing-Skjern Kommune 

Redegørelse fra Ringkøbing-Skjerng og Herning Kommuner