Rapporter fra Pilotprojekt Nationalpark Thy

Standardside Generel information Borgere

Debathæftet om forslaget til Nationalpark Thy

Informations- og debathæfte udgivet i forbindelse med høringen af bekendtgørelsen. Giver en samlet præsentation af forslaget. Indeholder også generelle oplysninger om nationalparkloven samt et resume af miljøvurderingen.

Andre dokumenter fra høringsfasen:

Den 29. juni 2007 blev det besluttet at igangsætte proceduren for oprettelse af en nationalpark i Thy. Beslutningen blev truffet efter aftale med partierne bag nationalparkloven.

Læs mere:

Herunder finder du en samlet oversigt over de rapporter, undersøgelser og analyser, der er udarbejdet i forbindelse med Thy Nationalparkundersøgelse.

Styregruppens rapporter og undersøgelser

Arbejdsgruppen Naturs rapporter og undersøgelser

Bilag (alle pdf):

Arbejdsgruppen Kulturhistoriens rapporter og undersøgelser

Arbejdsgruppen Friluftslivets rapporter og undersøgelser

Bilag (alle pdf)

Arbejdsgruppen Erhvervslivets rapport til styregruppen

Bilag

  • 1 (pdf; 6 mb) - 2 (pdf) - 3-9 (pdf; 2 mb)

Landskabsanalyse

Landskabsanalysen er udarbejdet af Driftsplankontoret v/landskabsarkitekt Kirsten Vest for de statsejede arealer, som Skov- og Naturstyrelsen administrerer, i samarbejde med Undersøgelsesprojektet - Nationalpark Thy v/ forstkandidat Peter Stubkjær Andersen for de øvrige arealer, såvel private som offentlige.

Rapporter fra Pilotprojekt Nationalpark Thy

Informations- og debathæfte udgivet i forbindelse med høringen af bekendtgørelsen. Giver en samlet præsentation af forslaget. Indeholder også generelle oplysninger om nationalparkloven samt et resume af miljøvurderingen.

Se hæftet

Andre dokumenter fra høringsfasen:

Miljøvurdering 

Se lodsejerfolder

Den 29. juni 2007 blev det besluttet at igangsætte proceduren for oprettelse af en nationalpark i Thy. Beslutningen blev truffet efter aftale med partierne bag nationalparkloven.

Læs mere:

Miljøminsterens brev til Thisted Kommune, 29. juni 2007 

Brev fra Thisted Kommune til miljøministeren, 5. juli 2007 


Landskabsanalyse

Landskabsanalysen er udarbejdet af Driftsplankontoret v/landskabsarkitekt Kirsten Vest for de statsejede arealer, som Skov- og Naturstyrelsen administrerer, i samarbejde med Undersøgelsesprojektet - Nationalpark Thy v/ forstkandidat Peter Stubkjær Andersen for de øvrige arealer, såvel private som offentlige.

Landskabsanalyse for Undersøgelsesprojektet - Nationalpark Thy