Rapporter fra Pilotprojekt Nationalpark Møn

Standardside Generel information Borgere

I forbindelse med pilotprojekt Nationalpark Møn er der gennemført en række undersøgelser. Her finder du en oversigt over disse. Desuden kan du se de rapporter, der er udarbejdet af de seks arbejdsgrupper, der har været nedsat under pilotprojektet.

Styregruppen

Arbejdsgrupperapporter

Friluftsliv og Turisme

Kulturmiljø og landdistriktsudvikling

Landskabsanalyse for Pilotprojekt Nationalpark Møn efter Landskabskarakter Metoden


Natur og geologi


Land- og skovbrug


Andre


Studenteropgaver

Rapporter fra Pilotprojekt Nationalpark Møn

I forbindelse med pilotprojekt Nationalpark Møn er der gennemført en række undersøgelser. Her finder du en oversigt over disse.

Desuden kan du se de rapporter, der er udarbejdet af de seks arbejdsgrupper, der har været nedsat under pilotprojektet.