Rapporter fra Pilotprojekt Nationalpark Lille Vildmose

Standardside Generel information Borgere

Den 30. september fremsendte Lille Vildmoserådet sin vision for en nationalpark til Miljøministeren.

Læs om visionen, forudsætningerne og forløbet af pilotprojektet i slutrapporten:

Økonomiske analyser
De lokale erhvervsøkonomiske og de nationaløkonomiske konsekvenser af at gennemføre visionen for en nationalpark i Lille Vildmose er undersøgt i følgende to analyser:

Den velfærdsøkonomiske analyse er foreløbig, idet pilotprojektet afventer færdiggørelsen af en national værdisætningsundersøgelse, som udarbejdes af forskningscenter Skov og Landskab.


Evaluering af borgerinddragelsen.
Borgerinddragelsen i pilotprojektet er blevet evalueret af et uafhængigt konsulentfirma, Kvistgaard Consult/Hedeselskabet:

Rapporter fra Pilotprojekt Nationalpark Lille Vildmose

Den 30. september fremsendte Lille Vildmoserådet sin vision for en nationalpark til Miljøministeren.

Læs om visionen, forudsætningerne og forløbet af pilotprojektet i slutrapporten:

Slutrapport 

Følgebrev til ministeren 

Evaluering af borgerinddragelsen

Borgerinddragelsen i pilotprojektet er blevet evalueret af et uafhængigt konsulentfirma, Kvistgaard Consult/Hedeselskabet:

Konsulentrapport

Økonomiske analyser

De lokale erhvervsøkonomiske og de nationaløkonomiske konsekvenser af at gennemføre visionen for en nationalpark i Lille Vildmose er undersøgt i følgende to analyser:

Erhvervsøkonomisk analyse af Nationalparkprojektet

Velfærdsøkonomisk analyse af nationalparkprojektet

Den velfærdsøkonomiske analyse er foreløbig, idet pilotprojektet afventer færdiggørelsen af en national værdisætningsundersøgelse, som udarbejdes af forskningscenter Skov og Landskab.