Rapporter fra Pilotprojekt Nationalpark Læsø

Standardside Generel information Borgere

Pilotprojektet har udarbejdet en illustreret sammenfatning af rapporten til miljøministeren, og denne er blevet husstandsomdelt på Læsø. Den kan også ses her:

Den afsluttende rapport til miljøministeren og Den Nationale Følgegruppe:

Bilagssamling:

Supplerende rapporter:

Rapporter fra Pilotprojekt Nationalpark Læsø

Pilotprojektet har udarbejdet en illustreret sammenfatning af rapporten til miljøministeren, og denne er blevet husstandsomdelt på Læsø.