Pilotfasen

Standardside Generel information

Regeringen iværksatte i 2002 pilotprojekter for nationalparker. I 2003 blev der indgået en aftale mellem Friluftsrådet og Miljøministeriet, hvor Friluftsrådet fordoblede regeringens bevilling på 20 millioner kr. for at øge antallet af projekter.

Formålet med pilotprojekterne var på baggrund af undersøgelser og lokal debat at:

  • drøfte, hvordan en nationalpark kunne se ud i et område
  • pege på løsninger, der afgørende ville styrke naturen og dens muligheder for udvikling
  • styrke varetagelsen af de kulturhistoriske værdier
  • fremme befolkningens muligheder for at opleve naturen

Arbejdet tog udgangspunkt i, at nationalparker skulle udvikles over en årrække – samt at etableringen i væsentligt omfang baseres på frivillighed og lokal tilslutning.

Der blev udpeget syv pilotprojekter, som var baseret på lokal deltagelse og borgerinddragelse. Projekterne har set på fordele og ulemper, muligheder og begrænsninger i forbindelse med eventuelle nationalparker i Danmark.

Der har været nedsat en lokalt sammensat styregruppe for hvert pilotprojekt, hvor formanden har været udpeget af ministeren, og det lokale statsskovdistrikt under Skov- og Naturstyrelsen, har fungeret som sekretariat i samarbejde med de berørte amter og kommuner.

Der har herudover – på lokalt initiativ og med støtte fra Friluftsrådet – været gennemført tre undersøgelsesprojekter, der har fulgt de samme retningslinier som pilotprojekterne.

Pilot- og undersøgelsesprojekterne lever alle op til de krav, nationalparkloven stiller for at komme i betragtning, som nationalpark.

Du kan finde rapporterne fra de syv pilotprojekter her:

Du kan finde de tre undersøgelsesprojekter her:

Pilotfasen

Regeringen iværksatte i 2002 pilotprojekter for nationalparker. I 2003 blev der indgået en aftale mellem Friluftsrådet og Miljøministeriet, hvor Friluftsrådet fordoblede regeringens bevilling på 20 millioner kr. for at øge antallet af projekter.

Formålet med pilotprojekterne var på baggrund af undersøgelser og lokal debat at:

  • drøfte, hvordan en nationalpark kunne se ud i et område
  • pege på løsninger, der afgørende ville styrke naturen og dens muligheder for udvikling
  • styrke varetagelsen af de kulturhistoriske værdier
  • fremme befolkningens muligheder for at opleve naturen

Arbejdet tog udgangspunkt i, at nationalparker skulle udvikles over en årrække – samt at etableringen i væsentligt omfang baseres på frivillighed og lokal tilslutning.

Der blev udpeget syv pilotprojekter, som var baseret på lokal deltagelse og borgerinddragelse. Projekterne har set på fordele og ulemper, muligheder og begrænsninger i forbindelse med eventuelle nationalparker i Danmark.

Der har været nedsat en lokalt sammensat styregruppe for hvert pilotprojekt, hvor formanden har været udpeget af ministeren, og det lokale statsskovdistrikt under Skov- og Naturstyrelsen, har fungeret som sekretariat i samarbejde med de berørte amter og kommuner.

Der har herudover – på lokalt initiativ og med støtte fra Friluftsrådet – været gennemført tre undersøgelsesprojekter, der har fulgt de samme retningslinier som pilotprojekterne.

Pilot- og undersøgelsesprojekterne lever alle op til de krav, nationalparkloven stiller for at komme i betragtning, som nationalpark.

Du kan finde de tre undersøgelsesprojekter her: 

Det kulturhistoriske Landskab på Roskilde- og Lejreegnen

Skjern Å

Åmosen-Tissø