Logo for Nationalpark Vadehavet

Standardside Institution Udgivelser


Logoer anvendes til piktogramstandere i nationalparken, på hjemmesiden, bestyrelsens produkter, tryksager, arrangementer og events i nationalparken. Der er også udarbejdet en lokallogotype som bestyrelsen skal anvende til brevpapir, visitkort og informationstavler.

Logoer med kongekrone må kun benyttes af Nationalpark Vadehavets sekretariat.

Brug af logoet på produkter med tilknytning til nationalparken

Nationalparkbestyrelsen kan give skriftlig tilladelse til, at det lokale logo uden kongekrone kan benyttes på produkter mv., der har tilknytning til nationalparken, og som er i overensstemmelse med nationalparkens formål og målsætninger. Produkterne skal leve op til den standard, som bestyrelsen gerne ser forbundet med Nationalpark Vadehavet. Bestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen til at anvende logoet.
Kontakt Nationalpark Vadehavet for tilladelse til at anvende logoet