Logo for Nationalpark Thy

Standardside Institution Udgivelser

Logo for Nationalpark Thy Logo for Nationalpark Thy Logo for Nationalpark Thy
Logo for Nationalpark Thy Logo for Nationalpark Thy
Logo for Nationalpark Thy Logo for Nationalpark Thy

Logoer anvendes til piktogramstandere i nationalparken, på hjemmesiden, bestyrelsens produkter, tryksager, arrangementer og events i nationalparken. Der er også udarbejdet en lokallogotype som bestyrelsen skal anvende til brevpapir, visitkort og informationstavler.

Logoer med kongekrone må kun benyttes af Nationalpark Thys bestyrelse og sekretariat.

Brug af logo på produkter med tilknytning til nationalparken

Nationalparkbestyrelsen kan give skriftlig tilladelse til, at det lokale logo uden kongekrone kan benyttes på produkter mv., der har tilknytning til nationalparken, og som er i overerstemmelse med nationalparkens formål og målsætninger. Produkterne skal leve op til den standard, som bestyrelsen gerne ser forbundet med Nationalpark Thy. Bestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen til at anvende logoet.

Læs mere her om, hvordan du kan få lov til at bruge logoet: http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerskab/