Bibliotek

Dokumenter og udgivelser om nationalparker i Danmark

Nationalparkloven 
Loven blev vedtaget den 24. maj 2007, og giver miljøministeren mulighed for at oprette nationalparker i Danmark. Loven f astlægger formålet med nationalparker, hvordan de udpeges, hvordan en nationalpark organiseres, hvem der bestemmer m.m. Se dokumenter fra lovbehandlingen på Folketingets hjemmeside.

Designmanual for Danmarks Nationalparker (PDF) 
Retningslinjer for brug af design, fælles logo, de enkelte nationalparkers lokale logoer og hjemmeside. Designmanualen er udarbejdet for Miljøstyrelsen 2019.

Idékatalog om nationalparker 
Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen maj 2009.

Naturen på dagsordenen - i nationalparkerne 
Udgivet af Friluftsrådet, 2007

Friluftslivet på dagsordenen - i nationalparkerne 
Udgivet af Friluftsrådet, 2007.

Aftalen om nationalparker, januar 2008
Aftaleteksten fra 17. januar 2008 mellem forligspartierne (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og SF), hvor der blev opnået enighed om at påbegynde etableringen af yderligere 4 nationalparker.

 

Aftalen om nationalparker, juni 2007 
Aftaleteksten fra 29. juni 2007 mellem forligspartierne (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og SF), hvor der blev opnået enighed om at påbegynde etablering af et netværk af nationalparker.

Ministerens redegørelse om nationalparker til folketinget den 19. maj 2006
Redegørelsen er regeringens bud på, hvordan der skal laves nationalparker i Danmark og var optakten til at lave en nationalparklov. Redegørelsen bygger på de anbefalinger, som Den Nationale Følgegruppe har givet miljøministeren.

Den nationale følgegruppes rapport
En enig følgegruppe afleverede den 1. marts 2007 sine anbefalinger om mulighederne for at etablere nationalparker i Danmark til Miljøministeren. Rapporten indeholder følgegruppens anbefalinger til ministeren med hensyn til kriterier og procedure for udpegning af nationalparker og model for forvaltning af nationalparker – samt en evaluering af de syv pilotprojekter. Følgegruppen har haft en bred sammensætning med repræsentanter fra relevante organisationer og ministerier samt de syv styregruppeformænd fra pilotprojekterne.

Udenlandske nationalparker - Erfaringer til inspiration i Danmark. Rapport udarbejdet for Den Nationale Følgegruppe vedr. nationalparker. Udgivet i januar 2005.

Evalueringer af 7 pilotprojekter og Friluftsrådet: Evaluering af 3 undersøgelsesprojekter 
Gennemgangen er foretaget af den uafhængige konsulentgruppe, NIRAS-konsulenterne. I rapporterne finder du et samlet overblik og en gennemgang af projekternes præmisser, beskrivelser af områderne, visioner og forslag, virkemidler, borgerinddragelse m.m. 
Find rapporter fra pilotprojekter og undersøgelsesprojekter

Lov om nationalparker

Nationalparkloven blev vedtaget den 24. maj 2007, og giver miljøministeren mulighed for at oprette nationalparker i Danmark. Loven fastlægger formålet med nationalparker, hvordan de udpeges, hvordan en nationalpark organiseres, hvem der bestemmer m.m.

Lovens fulde tekst samt tilknyttede bekendtgørelser, cirkulærer og andre forskrifter, kan læses på:

Nationalparkloven

dokumenter fra lovbehandlingen 

Der udstedes en bekendtgørelse for hver nationalpark.


Thy

Bekendtgørelse om Nationalpark Thy

Høringsnotat, Nationalpark Thy


Mols Bjerge

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

Høringsnotat

Oversigt over høringssvar

Høringssvar 1-40

Høringssvar 41-55

Høringssvar 56-81


Vadehavet

Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet

Høringsnotat

Oversigt over høringssvar

Høringssvar 1-25

Høringssvar 26-50

Høringssvar 51-75

Høringssvar 76-101