Verden ifølge middelalderen - Signaturteorien

Standardside Generel information Undervisningsaktiviteter Mols Bjerge Sommer Ud på egen hånd

Signaturteorien fra Middelalderen byggede på den overbevisning, at alt levende var placeret på jorden for menneskets skyld. Her iaggtages planter udfra teorien og udfra tilpasninger.

Fag
Biologi, Natur/Teknik, Historie

Klassetrin
0. – 2. klasse, 3. – 6. klasse, 7. – 10. klasse, Gymnasium

Beskrivelse
Signaturteorien var i middelalderen en anerkendt ”videnskab”, på linie med de traditionelle og alment anerkendte videnskaber. Signaturteorien byggede på den overbevisning, at alt levende var placeret på jorden for menneskets skyld: til vores fornøjelse og brug. Mennesket var altså centrum i universet og Gud havde placeret skjulte beskeder i alt levende, som afslørede hvad den pågældende organisme kunne bruges til. Det var bare vores opgave, at afkode organismen denne hemmelighed, og dermed finde ud af hvad organismen kunne anvendes til. Det kunne bla. være forskellige former for planter, som anvendtes til sygdomsbekæmpelse, og skulle afkodes deres helbredende virkning.

Formål

 • at iagttage og studere planters struktur og opbygning
 • at erkende planters forskellighed og tilpasning til forskellige biotoper
 • at erkende at naturvidenskaben ikke er uafhængig af sin tid men afspejler det øvrige samfund, som videnskaben er en del af
 • at blive opmærksom på et begreb som hverdagsforståelser

Sådan gør du

 • Inddel elever i små grupper på 2 eller 3 elever.
 • Hver gruppe vælger en plante på lokaliteten, sætter sig ned og studerer den fra top til tå.
 • Strukturer der minder om menneskelige organer eller giver associationer til noget der vedrører mennesker, nedskrives og der spindes en god historie på iagttagelserne.
 • Til sidst navngives planten med et beskrivende navn, som gruppen selv finder på.
 • Når grupperne har beskrevet et par planter eller tre, alt efter hvor meget tid man ønsker at bruge på aktiviteten, samles grupperne og man fortæller historierne en efter en for de øvrige elever.
 • Når en historie er blevet fortalt, får de øvrige grupper til opgave at forsøge, at finde planten udfra historien og beskrivelsen.
 • Når man har været rundt i de forskellige historier, kan hver gruppe få til opgave at finde de rigtige botaniske navne på deres planter vha. en god flora.
 • Slå planten op i en bog om lægeurter, og se om de har ramt nogen af de egenskaber, som bogen beskriver. Eleverne får herigennem en ide om, hvordan anekdoter om planters egenskaber og overnaturlige virkninger kan opstå. Det bemærkes dog, at flere af lægeplanterne har en veldokumenteret virkning!
 • Til slut kan man diskutere, hvilke tilpasninger planten har udviklet, i forhold til sine omgivelser og det miljø den vokser i. De, under signaturteorien, fundne strukturer kan være en tilpasning og ikke Guds skjulte budskab!!!

Baggrund

 • Folk og Flora, Dansk Etnobotanik, Brøndegaard – V. J., Rosenkilde og Bagger 1978
 • Skovens dyr og planter, Møller – P. F., Staun – H., Danmark Naturfredningsforening og Politikens Forlag
 • Flora i farver, Christiansen – M. Skytte, Politikens Forlag

Forslag til videre arbejde
Kan kombineres med disse aktiviteter på samme lokalitet: Bare li’ Linne - Fra hverdagssprog til fagsprog og Hvor mange forskellige planter?

Forfatter
John Simoni, Natours.dk