Til læreren

Standardside Generel information

Til lærere

Hvad finder du her på denne hjemmeside?
Med skolen i Mols Bjerge er en samling af undervisningstilbud specielt i Nationalpark Mols Bjerge. Tilbuddene kan bruges til undervisning i mange af skolens fag og der er lagt vægt på, at eleverne kommer ud og oplever naturen og kulturen i området. Undervisningen er knyttet op til folkeskolens faglige mål.

Hvad kan du som lærer bruge denne hjemmeside til?
Siden gør det let og attraktivt at undervise i og om nationalparken, fordi du kan finde en samling af undervisningstilbud, som er specielt for dette område. Det gør det nemt at finde inspiration og ideer både hvis du er en lokal lærer eller hvis du er en lærer, der skal på lejrskole med en klasse.

Hvad er formålet?
Formålet er, at skoleelever i området får større kendskab til og viden om deres nationalpark og derned stolthed over at bo i netop dette område. Det er endvidere et mål, at lærere og elever i resten af Danmark vil få glæde af tilbuddene, suppleret med særlige tilbud til lejrskoler.

Hvem står bag?
Undervisningstilbuddene er udviklet i et samarbejde mellem en række lokale institutioner, skolefolk og andre samarbejdspartnere i området.