Stranden i billeder

Standardside Generel information Borgere Undervisningsaktiviteter Mols Bjerge Ud på egen hånd

Eleverne lærer, at der findes mange forskellige former for liv tilpasset forskellig levevis.

Fag
Biologi, Billedkunst, Dansk

Klassetrin
0. - 2. klasse, 3. - 6. klasse

Beskrivelse
Når du fremstiller en strandbillede af ting fra stranden bliver du opmærksom på de forskellige former for liv der findes her, med andre ord artsdiversiteten! Lige pludselig er en snegl ikke bare en snegl, en musling ikke bare en musling og et stykke tang ikke bare et stykke tang. Der findes forskellige former, farver og størrelser som kan være et udtryk for forskellig levevis og tilpasning til omgivelserne.

Formål

 • at blive opmærksom på at der findes mange forskellige former for liv tilpasset forskellig levevis
 • styrke iagttagelsen, fordybelsen i og opmærksomhed på detaljen i naturen
 • styrke det motoriske/kreative ved at fremstille billeder ved iagttagelser i naturen
 • at afspejle   strandens livsformer i billeder
 • at udtrykke billedforståelse/naturforståelse i ord ved at beskrive hinandens billeder

Fælles mål

Sted
Overalt langs Djurslands kyster og i klasselokalet.

Årstid
Hele året

Hvor lang tid tager undervisningen
2 timer

Forberedelse
Ca. 1 time

Hvad skal du bruge

 • saml forskellige muslingeskaller, sneglehuse, tang m.m. og masser af sand
 • poser eller bakker til indsamling
 • et låg/plade pr. elev
 • tapetklister
 • maling
 • pensler
 • opslagsbøger ex. ”Hvad finder jeg ved stranden”

Sådan gør du
- Ved stranden

 • Saml alle former for skaller, tang, sten, m.m. og en masse sand.
 • Hvis I har en hel dag ved stranden kan billederne evt. laves på strandbredden og man kan så besøge hinanden, se hinandens billeder og kommentere dem. Husk at tage billeder med digitalt kamera eller mobiltelefon. Man må desværre efterlade billederne til naturens nedbrydende kræfter, men giver en ekstra oplevelse til andre gæster der besøger stedet.

- På skolen

 • udlever et låg fra en kopipapirs kasse, et skoæske låg eller plade til hver elev. Evt. et de har med hjemmefra.
 • den øverste 1/3 males blå.
 • lav en blanding af sand og tapetklister.
 • fordel noget havbund/vade (i ca. ½ cm tykkelse).
 • låget fyldes ca. 2/3 med denne blanding, så der er havbunden forneden og (blåt) vand ovenover.
 • find de ting du gerne vil have på dit billede. Mens blandingen er våd, trykkes skallerne fast, så de kan kommer til at hænge fast, når sandet er tørt.
 • muslinger lever i forskellige dybder i havbunden og nogle lever ovenpå havbunden. I opslagsbøger kan I finde ud af hvor de forskellige arter af muslinger lever. Placer de forskellige muslingearter i den dybde, som de naturligt lever i. I kan også undersøge mens I er på tur og finde ud af hvor de forskellige dyr lever.
 • muslinger lever af at filtrere alger. De er udstyret med et rør til at suge vandet ind med. Med fingeren kan du lave muslingens ånderør ved at fjerne sandet over muslingen.
 • når låget stilles på højkant, ser du sandbunden, som den vil se ud ude i naturen.
 • Bemærk! Billedet tager 4-5 dage om at tørre.
 • Når billederne er tørre kan man fortælle om sit billede og de opdagelser man har gjort. Man kan kommentere hinandens billeder.

Baggrund

 • Hvad finder jeg ved stranden, Politikkens Forlag
 • Strandens dyr og planter, Tommy Dybbro, Danmarks naturfredningsforening og Politikens forlag
 • Danmarks Natur, bd. 3 Havet, Gads Forlag
 • Danmarks Dyreverden, bd. 1-3, Hvirvelløse Dyr, Rosenkilde og Bagger
 • Mit vadehav
 • Danske dyr

Forslag til videre arbejde
Øvrige aktiviteter under temaet: Livet på lavt vand

Forfatter
Mitvadehav

Redaktør
John Simoni, Natours.dk