Smådyrs-zoo

Standardside Generel information Borgere Undervisningsaktiviteter Mols Bjerge 0 - 2. klasse Ud på egen hånd

Ved at fremstille en lille zoologisk have til smådyr af gamle mælkekartoner og indsamle og sortere dyr og indrette egnede ”bure”, lærer børnene en masse om de små dyrs biologi.

Fag
Natur/Teknik, Biologi, Dansk

Klassetrin
0. - 2. klasse

Beskrivelse
Ved at fremstille en lille zoologisk have til smådyr af gamle mælkekartoner og indsamle og sortere dyr og indrette egnede ”bure”, lærer børnene en masse om de små dyrs biologi. Hvor kan de gemme sig? Hvad lever de af? Er de rovdyr eller byttedyr? Hvordan er de i familie? Hvilke dyr kan dele det samme bur etc. Børnene får brug for hele deres iagttagelses evne og refleksion. Den zoologiske have kan bruges både til land- og vanddyr.

Formål

 • at erkende små dyrs forskellighed og tilpasning til forskellige levevilkår
 • at udvikle kendskab til dyrs ”familieskab” og systematik ved at sortere og organisere dyrene
 • at udvikle iagttagelsesevne og evne til præsentere og argumentere for sine valg

Fælles mål

Sted
I skoven, ved stranden eller ved vandhullet tæt på institutionen/skolen eller på ekskursioner. Der findes gode vandhuller i Hestehaveskov, Ringelmoseskov eller Tremosegård i Mols Bjerge. Husk at spørge om lov inden hos Skov- og naturstyrelsen .

Årstid
April-november

Hvor lang tid tager undervisningen
2 - 3 timer plus forberedelse (fremstilling af de ”zoologiske haver”).

Forberedelse
Fremstil zoologiske haver.

Hvad skal du bruge

 • en masse mælkekartoner
 • sakse
 • hæftemaskiner eller bred maletape
 • tusch, helst vandfast

- I skoven skal I bruge

 • indsamlingsbakker
 • små skovle
 • evt. slagketsjere

- Til vandturen skal I bruge

 • fangstsigter
 • bakker
 • engangs skeer
 • evt. rejehov eller andet ”tungere” fangstgrej

Sådan gør du
- På institutionen/skolen

 • Indsaml, med børnenes hjælp, brugte og skyllede mælkekartoner over et stykke tid. I skal bruge 8-10 kartoner til hvert andet barn (hvis I vælger at de skal arbejde sammen to og to). Klip toppen af kartonerne, så bunden er ca. 10 cm . høj. Saml 8 til 10 kartonbunde ved at klipse eller samle dem med maletape. I har nu en sorteringsbakke eller zoologisk have med 8 – 10 rum, og er nu klar til en tur i naturen.


- På lokaliteten

 • Børnene arbejder sammen i små grupper på to til tre. Grupperne går på jagt efter smådyr i skovbund, under bark, under træer, på buske etc. Fundne dyr indsamles og sorteres i de zoologiske haver. Man sætter selvfølgelig samme arter i samme ”bur”. Senere kan man jo så overveje hvem der kan sættes sammen, alt efter levested, krav til omgivelser, adfærd eller andre kriterier. Der snakkes om hvilke krav, de forskellige dyr stiller til deres bure for at trives og overleve. Dyrene i de forskellige bure bestemmes vha. håndbøger/plancher og med den voksnes hjælp skrives navne på burene. Tag evt.   billeder af de forskellige zoologiske haver.
 • Børnene præsenterer deres zoologiske have for hinanden og fortæller om, hvilke dyr de har i deres zoologiske have, og hvorfor de har valgt at sætte de forskellige dyr sammen. Hvis der er tale om lidt ældre børn, kan der arbejdes videre med en bestemt gruppe af dyr, studere dem nærmere, tegne og illustrere dem, undersøge dem nærmere, ex. via nettet/håndbøger. Børnene præsenterer deres undersøgelser for hinanden. Hvordan passer disse undersøgelser med den måde, de placerede dyrene på, ved ”første øjekast” i den zoologiske have?

Baggrund
Danmarks Dyreverden, Rosenkilde og Bagger
Hvad finder jeg i skoven, Mandahl-Barth – G., Ravn – H. P., Politikens Forlag
Små dyr i skoven, Olsen – Lars-Henrik, Sunesen – Jakob, Pedersen – Bente Vita, Gyldendals Forlag
Skovens dyr og planter, Møller – P. F., Staun – H., Danmark Naturfredningsforening og Politikens Forlag
Løbebiller, Jørum – Palle, Natur og Museum 1997
Hvad finder jeg på stranden, Politikens Forlag
Smådyr i bæk, sø og å, De små håndbøger, Serve’ – Kurt, OP-forlag
Smådyr på lavt vand,   De små håndbøger, Serve’ – Kurt, OP-forlag
Danmarks Dyreverden, Rosenkilde og Bagger
Danske dyr
Skoven i skolen

Forslag til videre arbejde
Andre smådyrsaktiviteter.

Kontaktinformation
Skov- og naturstyrelsen
Forfatter
John Simoni, Natours.dk