Små alger - stor betydning

Standardside Generel information Borgere Undervisningsaktiviteter Mols Bjerge

Eleverne lærer om algernes betydning for det øvrige liv på lavt vand.

Fag
Natur/Teknik, Biologi

Klassetrin
3. - 6. klasse, 7. - 10. klasse

Beskrivelse
De mikroskopiske alger er små af størrelse, men har en væsentlig betydning for det øvrige liv på lavt vand. Alge-produktionen danner fødegrundlag for en masse forskellige dyrearter, som ikke ville være her hvis algerne manglede. Opgaven ”afslører” disse algers eksistens og sætter fokus på deres form, funktion og levested og danner grundlag for at diskutere fødekæder og det lave vand som økosystem.

Formål

 • at erkende algers eksistens og vurdere deres betydning i fødekæde og økosystem
 • at synliggøre sammenhæng mellem form og funktion og levested
 • at gennemføre en enkel undersøgelse ude i naturen og efterbearbejde den i ”laboratoriet” ved hjælp af simpelt laboratorieudstyr
 • at øge forståelsen for at ”standardisere” metoder for prøvetagning

Fælles mål

Sted
Overalt på lavt vand langs Djurslands kyster og på skolen.

Årstid
Maj – oktober, men bedst fra juni til september.

Hvor lang tid tager undervisningen
2 til 3 timer plus efterbehandling.

Forberedelse
Find et egnet lavvandsområde.

Hvad skal du bruge

 • små glas med låg
 • teskeer
 • plankton-net inkl. flaske til nettet
 • dunk til rent havvand, til laboratorieforsøget
 • kamera evt. mobiltelefon med kamera
 • objektglas
 • dækglas
 • mikroskoper
 • pipetter
 • Plankton-net kan evt. bygges som et klasseprojekt inden turen til vandet. En god vejledning findes i Natur og Museum’s Havets Planktonalger.
 • Undersøg evt. hvornår der er lavvande på DMI´s hjemmeside .
 • Et velegnet arbejdsark for mikroalger på bunden og i vandet .

Sådan gør du
-Ved kysten

 • Tag eleverne med til lavvandet kyst, inddel dem i mindre grupper og lad grupperne opsamle mikroalger fra bunden og fra vandet.
 • Udlever små glas med låg til grupperne og lad dem forsigtigt skrabe det øverste lag af bunden (2- 3 mm ) op i et glas. De skal bruge ca. så meget som en pakke gær fylder. Sæt låg på glasset og tag det med hjem.
 • Ved hjælp af et plankton-net kan algerne i vandet opsamles. Lad eleverne trække nettet igennem vandet uden at det rører bunden. Derved opsamles algerne i flasken på plankton-nettet. Vandprøven fra flasken overføres derefter til et glas med låg.
 • Diskuter med eleverne: Hvorfor er det vigtigt at være omhyggelig med opsamlingen af algerne? Hvilken betydning får det for det videre forløb? Hvad er det vi gerne vil finde ud af? Og mange flere spørgsmål.
 • Husk at tage havvand med hjem!

- På skolen

 • Lad eleverne kigge på algerne fra henholdsvis vandet og fra bundmaterialet. Fra glasset med alger fra vandet suges et par dråber vand op med en pipette. En vanddråbe lægges på et objektglas og dækkes med et dækglas. Kik på prøven i mikroskopet. Start med den mindste forstørrelse. Når du har fundet algerne kan du øge forstørrelsen til 100x og 400x
 • Fra glasset med alger fra bunden hældes først lidt havvand i. Ryst glasset så alger, sand og mudder blandes godt. Sug et par dråber op med pipetten og læg en dråbe på et objektglad med et dækglas over. Kik på prøven i mikroskopet. Start med den mindste forstørrelse. Når du har fundet algerne kan du øge forstørrelsen til 100x og 400x.
 • Lad eleverne kigge på de to prøver og lad dem tegne algerne. Diskuter forskelle og sammenhæng mellem form og levested. Brug øvelsen til at diskutere algernes betydning i en større sammenhæng, såsom økosystem og fødekæde.
 • I de ældre klasser kan algerne relateres til sensommerens algeopblomstringer i vores vige, betydning af springlag, iltsvind etc.

Baggrund

 • Danmarks Natur, bd. 3, Havet, Politikkens Forlag
 • Havets planktonalger, Hansen – Per Juel, Larsen – Jan C. G., Natur og Museum 1989

Forslag til videre arbejde
Kan kobles med opgaver og aktiviteter som har at gøre med stofomsætning, stofnedbrydning etc.

Kontaktinformation
Søg efter naturvejledere på forsiden af Undervisning i Nationalparker under linket Naturvejledere.
Forfatter
Mitvadehav

Redaktør
John Simoni, Natours.dk