Safari på lavt vand

Standardside Generel information Borgere Undervisningsaktiviteter Mols Bjerge

Ved at gå på jagt efter dyr på lavt vand med et afkrydsningsskema og en simpel artshåndbog lærer eleverne om arter og artsrigdom.

Fag
Natur/Teknik, biologi

Klassetrin
0. - 2. klasse, 3. - 6. klasse

Beskrivelse
Ved at gå på jagt efter dyr på lavt vand med et afkrydsningsskema og en simpel artshåndbog lærer eleverne om arter og artsrigdom. Jagten kan bruges til at sætte fokus på dyrelivet på de forskellige lokaliteter ex. på sandbund eller stenbund, i ålegræs- eller tangbælter.

Formål

 • at kende og beskrive forskellige organismer, deres fødeoptagelse, vækst og formering
 • at sammenligne forskellige levesteder og forskellige algers og dyrs tilpasning
 • at beskrive og fremdrage karakteristiske træk ved en lokalitet og sammenligne med andre lokaliteter
 • forklare årsager og virkninger for naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed

Fælles mål

Sted
De fleste steder langs Djurslands kyster, hvor havbunden er afvekslende. Book evt. en naturvejleder.

Årstid
Forår, sommer og efterår

Hvor lang tid tager undervisningen
3 til 4 timer

Forberedelse

 • print afkrydsningsskema (Fra Vadehavet, men passer også på langt de fleste forhold langs Djurslands kyster) og artshåndbog i det antal kopier, som du skal bruge. Det er en god idé at laminere artshåndbogen, så den ikke bliver våd – og så kan den bruges igen.
 • tjek evt. lavvande på DMI´s hjemmeside før turen til kysten, så du er sikker på det er lavvande, hvilket giver flere muligheder for valg af lokaliteter.

Hvad skal du bruge

 • lån evt. greb, bakker, rejehov, net, fangstketsjere og evt. waders og book evt. en naturvejleder, som også kan hjælpe med udstyr
 • Husk digitalkamera eller kamera-mobil.

Sådan gør du

- Ved kysten

 • Tag ud til kysten, helst ved lavvande, del eleverne op i grupper og udstyr dem evt. med rejehov, greb eller andre redskaber samt artshåndbogen og afkrydsningsskemaet.
 • Lad eleverne på egen hånd jagte dyrelivet og lad dem krydse deres fangst af i skemaet. Dyrene kan evt. indsamles i bakker, som er forberedt til dyrene ved at indsamle bundmateriale og skabe ”samme” forhold, som der hvor fangsten foregår.
 • Gentag gerne jagten på andre lokaliteter, hvor bundforholdene er anderledes (sandbund, stenbund, ålegræsbælter, tangbælter), da der er forskel på dyrelivet på de forskellige lokaliteter. Lad derfor eleverne beskrive det område de er på jagt i, så der er mulighed for at sammenligne de forskellige lokaliteter. Man kan evt. sammenligne bakker fra forskellige lokaliteter. Tag gerne billeder af bakkerne.


- På skolen

 • Når jagten er slut er det en god idé at lade hver gruppe/elev fordybe sig og researche i en udvalgt art og beskrive den nærmere mht. tilpasning til levested, formering, plads i fødekæde etc.. Der er også mulighed for i klassen at snakke om hjemmehørende arter og nye invaderende arter.
 • Brug Danmarks Dyreverden, håndbøger eller danske dyr .

Baggrund

 • Danmarks Natur, bd. 3, Havet, Politikens Forlag
 • Smådyr på lavt vand
 • De små håndbøger, Kurt Servé, OP-Forlag
 • På opdagelse langs stranden, Poul Bondesen, Natur og Museum 1974
 • Tang, Larsen – Jan C.G., Hansen – Per Juel, Natur og Museum 1986
 • Hvad finder jeg på stranden, Politikens Forlag
 • Danmarks Dyreverden, Rosenkilde og Bagger
 • Danske dyr

Forslag til videre arbejde
Andre aktiviteter under temaet Livet på lavt vand.

Kontaktinformation
Søg efter naturvejledere på forsiden af Undervisning i Nationalparker under linket Naturvejledere.

Forfatter
Mitvadehav

Redaktør
John Simoni, Natours.dk