Rynket rose - en kvæler på fri fod!

Standardside Generel information Borgere Undervisningsaktiviteter Mols Bjerge 7. - 10. klasse Sommer

Vi arbejder med Rynket Rose, som er en invasiv art. Hvor stort er problemet, og hvilken indflydelse har det på de "indfødte" arter?

Fag
Biologi, Matematik

Klassetrin
7. - 10. klasse

Beskrivelse
Rynket Rose er en så kaldt invasiv art, ført her til landet som prydplante pga. sine smukke blomster og store hyben. Rynket Rose har nu spredt sig ud i naturen, specielt langs vores strande. Hvor stort er problemet og hvilken indflydelse har det på de ”indfødte” planter-arter.

Formål
At formulere og identificere en konkret biologisk problemstilling, der kunne være relevant i et lokalt naturområde her exemplificeret ved rynket roses indflydelse på herhørende planters forekomst.
At eleverne prøver at indsamle rigtige data om naturen ved brug af nogle simple men realistiske metoder.

Fælles mål

Sted
Kan foregå på mange af strandarealerne på Mols.Tørre overdrev er også en mulighed. Bemærk at Rynket Rose bekæmpes mange steder på statsejede arealer. Check at rynket rose ikke er bekæmpet på det område, I ønsker at benytte. Matematikken og efterfølgende diskussioner kan efterbehandles i klasseværelset. Projektet kan udføres i samarbejde med lokale naturcentre, ex. Karpenhøj.
Søg efter naturvejledere på forsiden af Undervisning i Nationalparker.

Årstid
Maj til september

Hvor lang tid tager undervisningen
4 timer

Forberedelse
1-2 timer.

Hvad skal du bruge

 • Skemaer til vurderinger, målinger og observationer kan udprintes.
 • Powerpoint med fotos af andre af strandens plantearter er ligeledes tilgængelig og kan udprintes for bestemmelse af planter.
 • 20 m målesnor med meter-inddelinger (opgave 1)
 • målepind til at måle centimeter (opgave 1)
 • 3 målesnore (opgave 2)
 • 6 hvide plastikbakker (opgave 2)
 • 6 knive (opgave 2)
 • målesnor (opgave 2)
 • spand med havvand (opgave 2)
 • 3 sæt af 4 stk. 67 cm målestokke (opgave 3)
 • 3 sæt af planteark med navne (opgave 3)

Sådan gør du

Opgave 1 - Hvor meget fylder rynket rose på stranden?

Opgave: Gruppen skal både gætte og måle, hvor meget rynket rose fylder på stranden – måle (1) hvor stort areal den dækker og (2) hvor høje rosenbuskene er.

A. Gæt areal

Hver elev kigger grundigt, og giver så – uden at sammenligne - hurtigt sit eget gæt på, hvor stor en andel af arealet (%), der er dækket af buske af rynket rose. Altså et tal mellem 0% (ingen rose) og 100% (alt er dækket af rose). Sekretæren skriver hver elevs gæt.

B. Mål areal (og højde)

Nu skal vi checke, hvor gode vores gæt har været. Gruppen deles i to, der hver måler 4 steder. Vi   måler ikke arealet, men noget der er lige så godt, nemlig hvor meget rynket rose ( målt i 1m-stykker) går målesnoren henover.

Sæt målesnorens pæl dér, hvor den hvide strand hører op og de første planter (fx Marehalm) starter. Træk snoren ind mod land – vinkelret på kysten - og stram den op. Man kan evt. måle 2 x 20m. hvis lokaliteten giver mulighed for det.

Del gruppen i to undergrupper med 3-4 elever i hver. Hver gruppe skal lave 4 målinger og afstanden mellem dem er ex. 15 lange skridt.

Hver gang måles tre ting:

 1. Hele strandens bredde: Afstand fra de første planter til den grændse I har vedtaget.
 2. Langs snoren, i hele strandens bredde, skønnes for hver meter ( 100 cm .) hvor mange cm. der er dækket af rynket rose. Resultaterne føres ind i skemaet: Mål langs snor.
 3. Mål højden tre steder i rosen-krattet (hvis der er et) ex. ved 4, 8 og 12 m . Hvor højt over jorden når grenene? Nedskriv tallene i skemaet.

Opgave 2 – Hvor hurtigt kan rynket rose formere sig?

Opgave
Gruppen skal både GÆTTE og MÅLE, hvor mange hyben og frø rynket rose kan lave pr. kvadratmeter (frø pr. m2 ).

A. Gæt antal hyben
Find en egnet hybenbusk. Læg målesnoren ud i en cirkel ovenpå busken. Hver elev (uden at sige det højt, uden at tælle!!!). Sekretær – skriv i hver elevs gæt ned i skemaet: Gæt antal hyben

B. Tæl antal hyben pr. m2
Eleverne går sammen 2 og 2. Hver 2-mandsgruppe finder en egnet hybenbusk.
Læg målesnoren ud i en cirkel (areal 3,1 m2 )oven på busken. Mål buskens højde netop der (cm).
De 2 elever diskuterer og gætter (hurtigt og uden at tælle) hvor mange hyben, der er inden for målesnoren.
Derefter tæller eleverne omhyggeligt hvor mange hyben, der er inden for målesnoren.
Skriv tallene i skemaet antal hyben (gæt) og antal hyben (optalt).

C. Tæl antal frø pr. hyben
Hver elev finder 2 store, 2 mellem og 2 små hyben – de skal dog være så modne, at der er lidt rødt/orange på.

 1. Tag en bakke og en kniv og del forsigtigt Stort hyben nummer 1 i 4 dele. (Mister du frø, må du finde et nyt hyben). Skrab frøene ud i bakken. Tæl dem. Skriv tallet i skema ANTAL FRØ. Smid hybenrester ud. Smid frøene i den hvide spand (med vand).
 2. Forsæt med Stort hyben nummer 2
 3. Forsæt med Mellem hyben nummer 1
 4. Forsæt med Mellem hyben nummer 2
 5. Forsæt med Lille hyben nummer 1
 6. Forsæt med Lille hyben nummer 2

Noter jeres resultater ned i skemaet: Antal hyben pr. busk & antal frø pr. hyben

D. Kan hyben og frø spredes over havet?
Tag 10 modne hyben – smid dem i en spand med havvand. Hvor mange flyder, hvor mange synker. Skriv det i skemaet. Hver gang I har talt frø fra et hyben, smider I dem fra bakken i spanden. Flyder eller synker de (ca. hvor mange %)? Noter jeres resultater i skemaet.

Opgave 3 – Vokser der sjældne blomster under Hyben-Rose?


Opgave
Gruppen skal måle og sammenligne, hvor mange forskellige plantearter, der vokser på steder dækket med rynket rose og på steder helt uden.

Mål antal plantearter på ½ m2
Hver af to undergrupper arbejder for sig. Find en egnet rosenbusk.

 1. Læg de fire målepinde ud på jorden helt inde i busken, så de danner en lukket firkant (mindst ½ m fra buskens kant).
 2. Brug plantefotos til at finde ud af, hvilke plantearter, der gror inden for firkanten. Kig grundigt efter – også efter mos og lav på bunden.
 3. Sæt kryds ved de arter, som I er sikre på i skemaet.
 4. Gør derefter det samme en gang til – denne gang bare et sted, hvor der ikke gror rynket rose.

Forfatter
Jens Reddersen, Karpenhøj