Rævens leg med musen og visa versa

Standardside Generel information Undervisningsaktiviteter Mols Bjerge 0 - 2. klasse Natur _ Teknik Ud på egen hånd

Børnene får gennem leg et indblik i, at mængden af forskellige dyr er afhængig af hinanden. Rovdyr er afhængige af byttedyr og omvendt.

Fag
Natur/Teknik

Klassetrin
0. - 2. klasse

Beskrivelse
Bestandene af byttedyr påvirkes dels af det omgivende miljø, dels tilstedeværelsen af rovdyr. Mængden af byttedyr påvirker direkte bestandene af rovdyr. Kort sagt er bestandene af bytte– og rovdyr afhængige af hinanden

Formål

  • at erkende enkelte sammenhænge i naturen
  • gennem leg at gi’ børnene et indblik i, at mængden af forskellige dyr er afhængig af hinanden. Rovdyr er afhængige af byttedyr og omvendt.
  • at erkende at andre faktorer kan indvirke på bestandene
  • tage udgangspunkt i det enkelte barn, og deres oplevelse og give det en værdi i en større sammenhæng.

Danske dyr

Forslag til videre arbejde
Andre naturlege.

Forfatter
John Simoni, Natours.dk