Aktiviteter til undervisning

Standardside Generel information Uddannelsesinstitutioner


Til alle lærere

Aktivitet

Fag i skolen

Klassetrin

0-3

4-6

7-10

Gym

Er der virkelig så mange?
Mon der er liv i den undersøiske sandørken?

Natur/Teknik
Biologi
Matematik

X

X

Alger elsker algeguf
Sammenhæng mellem opblomstring af alger og mængden af algeguf

Natur/Teknik

X

X

Safari på lavt vand
På jagt efter dyr på forskellige levesteder

Natur/Teknik

X

X

Rå børsteorm
Sandorm og børsteorm, tilpasninger og levesteder

Natur/Teknik

X

X

Kan du se mig – om kamuflage
Kan dyrene skifte farve?

Natur/Teknik

X

X

Strandopskyl kan være smukt
Indsamle, se, tegne, udstille

Natur/Teknik Billedkunst

X

X

Små alger stor betydning
Om algers form, funktion og betydning for fødekæder

Natur/Teknik
Biologi

X

X

Stranden i billeder
Forskellige former for liv afspejles i billeder

Natur/Teknik
Biologi
Billedkunst
Dansk

X

X

X

Rynket rose - en kvæler på fri fod
En smuk plante, hvad er problemet?

Biologi

X

Udvinding af tungsand ved stranden
Erfare og undersøge magnetisk sand

Natur/Teknik
Geografi
Fysik/kemi
Matematik

X

X

X

Åen

Aktivitet

Fag i skolen

Klassetrin

0-3

4-6

7-10

Gym

Hvad sker der med regnen - om vejr, klima, jord og vand
Målinger af vandstrøm i åen og udregning af åens opland.

Natur/Teknik
Geografi
Matematik

x

Skoven

Aktivitet

Fag i skolen

Klassetrin

0-3

4-6

7-10

Gym

Hvor mange blade er der på et stort bøgetræ?
Man undrer sig – og finder en metode til at undersøge sagen

Natur/Teknik
Biologi
Matematik

X

X

X

X