Kan du se mig?

Standardside Generel information Borgere Undervisningsaktiviteter Mols Bjerge Natur _ Teknik Ud på egen hånd

Ved at udsætte dyrene i et akvarium, hvor deres naturlige levested er genskabt, for forskellige forhold kan man undersøge deres evne til at skifte farve eller kamuflere sig.

Fag
Natur/Teknik

Klassetrin
0. - 2. klasse, 3. - 6. klasse

Beskrivelse
Mange dyr på lavt vand er i stand til at kamuflere sig, enten ved at skifte farve eller ved at ligne det sted hvor man lever. Ved at genskabe levestedet i et akvarium, kan man se hvor godt det lykkes. Ved at udsætte dyrene for forskellige forhold kan man undersøge deres evne til at skifte farve eller kamuflere sig?

Formål

 • at sammenligne forskellige levesteder og dyrs tilpasning hertil
 • at øge forståelsen for dyrs evne til at kamuflerer sig og forskellige kamuflage strategier

Fælles mål

Sted
De fleste steder langs Djurslands kyster, hvor havbunden er afvekslende.

Årstid
Forår, sommer og efterår

Hvor lang tid tager undervisningen
3 til 4 timer

Forberedelse

 • Inden I tager til kysten, er det en god idé at læse i Kaskelot PS nr. 3, september 2001: Saltvandsakvarium i biologilokalet; afsnittet ”Dyrene fanges”
 • Tjek evt. lavvande på DMI´s hjemmeside før turen til kysten, så du er sikker på det er lavvande, hvilket giver flere muligheder for valg af lokaliteter.

Hvad skal du bruge

 • skaf små plastikakvarier. HUSK en ilt pumpe til at ilte akvarierne
 • lav lamineret papir med halvdelen sort/halvdelen hvidt
 • print artshåndbogen i det antal kopier du skal bruge. Det er en god idé at laminere artshåndbogen, så den ikke bliver våd – og så kan den bruges igen.
 • lån evt. greb, bakker, rejehov, net, fangstketsjere og evt. waders.
 • husk digitalkamera eller kamera-mobil.

Sådan gør du
- Forberedelse i skolen

 • Tal med klassen om emnet kamuflage:  ex. Hvorfor kamuflerer dyr sig?  Hvorfor er det ”smart” at være tilpasset livet forskellige steder i havet?
 • Diskuter eksempler på dyr der kamuflere sig? etc.
 • Indret to akvarier, det ene med ren lys sandbund, det andet med mørkere bundmateriale såsom sten og grus.
 • Hav også nogle uden "fyld" i bunden.

- Ved kysten

 • Tag på tur til kysten med rejehov og net og fang dyr. Det kunne være fladfisk, sandkutlinger, ulke,  eller andre fisk . Hesterejer er også velegnede.


- I skolen

 • Eleverne skal forsøge at dele dyrene ind efter det miljø, hvor de tror de hører hjemme. Eleverne skal selvfølgelig argumentere for, hvorfor de enkelte dyr skal være i lige netop det akvarium.
  Lad eleverne gøre sig overvejelser om hvordan og hvorfor kamuflerer dyr sig?
 • Udlever arbejdsarket
 • I et lille plastikakvarium udsættes en fladfisk, sandkutling eller hestereje. Et lamineret papir med halvdelen sort - halvdelen hvid placeres nu under bunden.  Hvor placerer den/de sig?
 • Hold øje med dyrene resten af dagen – efter 10 minutter, 30 minutter, 1 time, 2 timer og et døgn.
  Er der sket nogen ændringer?
 • Eleverne noterer deres observationer på arbejdsarket.
 • HUSK ilt i akvarierne!
 • I kan desuden downloade opgaven/materialet om ”Tilpasning hos fisk” fra Mit Vadehav eller Fimus .  Brug Danmarks Dyreverden, håndbøger eller danskedyr .

Baggrund
Danmarks Natur, bd. 3, Havet, Politikens Forlag
Smådyr på lavt vand, De små håndbøger, Serve’ – Kurt, OP-Forlag
På opdagelse langs stranden, Bondesen – Poul, Natur og Museum 1974
Hvad finder jeg på stranden, Politikens Forlag
Danmarks Dyreverden, Rosenkilde og Bagger
Danskedyr
Kaskelot PS nr. 3, september 2001: Saltvandsakvarium i biologilokalet; afsnittet ”Dyrene fanges.” Havfisk og fiskeri, Bent J. Muus m.fl. 6. udgave, Gyldendal
Gads håndbog om fisk, Henrik Carl, Gad og natur
Arbejdsark: God artshåndbog der næsten passer på forholdene langs Djurslands kyster.
Observationsskema

Forslag til videre arbejde
Andre aktiviteter under temaet Livet på lavt vand.

Forfatter
Mitvadehav

Redaktør
John Simoni, Natours.dk