Hvorfor vælter træerne?

Standardside Generel information Undervisningsaktiviteter Mols Bjerge 0 - 2. klasse Ud på egen hånd

En lille leg der anskueliggør hvorfor nåletræer vælter nemmere end løvtræer, når efterårs- og vinterstormene hersker. Børnene glemmer aldrig hvorfor!

Fag
Natur/Teknik, Dansk

Klassetrin
0. - 2. klasse

Beskrivelse
En lille leg der anskueliggør hvorfor nåletræer vælter nemmere end løvtræer, når efterårs- og vinterstormene hersker. Børnene glemmer aldrig hvorfor!

Formål

  • gennem leg at vise at der er forskel på træers rødder
  • at vise at dette forhold kan forklare træernes placering i skoven

Fælles="EN-GB"> John Simoni, Natours.dk