Hvor mange bænkebidere?

Standardside Generel information Borgere Undervisningsaktiviteter Mols Bjerge Ud på egen hånd

Hvor mange bænkebidere findes der på en træstamme? Hvad betyder de for økosystemet?

Fag
Biologi, Natur/Teknik, Matematik

Klassetrin
3. - 6. klasse, 7. - 10. klasse

Beskrivelse
Hvis man løfter barken på et dødt træ, man har fundet i skoven, finder man forskellige arter af bænkebidere i alle mulige størrelser. Der må være tusindvis, tænker man ofte, men en hurtig refleksion over problemet får en til at tænke: Er det nu ikke en overdrivelse? Eller er der mon mange flere. En ting er sikkert. De bidrager i høj grad til skovens omsætning, og til at dødt organisk materiale hurtigt omsættes til brugbare næringsstoffer, som skovens planter kan optage og mobilisere i skovens kredsløb igen. Ved hjælp af et par simple metoder, kan man få en ide om hvor mange der findes på en træstamme, af en vis højde og drøjde.

Formål

 • at erkende små dyrs eksistens og vurdere deres betydning i økosystemet
 • at erkende begreber som økologi, stofomsætning og energistrømme
 • gennem simple matematiske beregninger at estimere og synliggøre mængden af dyr der deltager i nedbrydningen af skovens organiske materiale
 • at arbejde med matematiske begreber som areal og overfladeareal af en cylinder

Fælles mål

Sted
Skove af alle typer og i læhegn på ekskursioner eller ved skolen. Alle skove på Djursland kan bruges.

Årstid
April – oktober

Hvor lang tid tager undervisningen
2 - 3  timer plus efterbehandling

Forberedelse
Find en egnet skov eller beplantning hvor der ligger døde træstammer på jorden.
Husk at lave en aftale med skovens ejer eller skovfogden det pågældende sted!

Hvad skal du bruge

 • en sav
 • et målebånd eller tommestok
 • et stort lagen eller hvidt klæde
 • blød børste
 • plastposer
 • saks, mærkater og tusch
 • tælleskemaer

Sådan gør du
- I skoven

 • Find en velegnet gammel væltet træstamme. Alle arter kan bruges. Det er bedst hvis barken er nogenlunde hel og intakt.
 • Eleverne kan arbejde i grupper og evt. med forskellige træsorter eller træstammer af forskellige dimensioner.
 • Bred det hvide klæde ud langs træet. Hvis I kan løfte det, kan man lægge klædet ind under træet.
 • Bestem hvor stort et stykke bark I vil skære fri.
 • Diskuter flere muligheder og hvad der evt. giver det bedste resultat, mht. at få fat i de fleste bænkebidere.
 • Hvilke fejlkilder kan der opstå? Kan dyrene flygte og gemme sig? Kan vi udvikle en bedre metode til at få fat i flest mulige bænkebidere?
 • Skær med saven en firkant af barken fri, eller skær barken, hvis det er muligt, hele vejen rundt om træet.
 • Barken brækkes af og renses omhyggeligt for store og små bænkebidere og samles på det hvide klæde.
 • Alle bænkebidere på det bark frie område på træet indsamles på det hvide klæde.
 • Alle bænkebiderne tælles og indsamles i glassene.
 • Gruppenavn, hvilket træ der er tale om, hvor mange bænkebidere og areal af det afskårne bark, beregnes og indføres i et skema. Hvis der er tale om en firkant er det jo bare længe x bredde. Hvis der er tale om en cylinder, kan arealet beregnes som 2px r x h, hvor r er radius af træet og h er højden af barkstykket.
 • I kan evt. artsbestemme bænkebiderne og tælle de forskellige arter og indføre dem i skemaet.
 • Som en ekstra øvelse, kan I prøve at beregne hvor mange bænkebidere, der er i hele træet, ved at beregne hvor stort et bark areal hele træet har og prøve at gange op. I bliver garanteret overraskede over tallet!
 • Fejlkilder og usikkerhed diskuteres!

Andre dyr kan indsamles under denne aktivitet, og bestemmes, ved hjælp af bestemmelseslitteratur eller et godt bestemmelsesark som I kan hente på: skoveniskolen .

Prøv at beregne hvor mange af disse dyr der er i det døde træ. I kan evt. sammenligne forskellige typer af træer og se om der er forskel i forekomsten af dyr.

Baggrund
Danmarks Natur, bd. 6, Skovene, Politikens Forlag
Danmarks Dyreverden, Rosenkilde og Bagger
Hvad finder jeg i skoven, Mandahl-Barth – G., Ravn – H. P., Politikens Forlag
Små dyr i skoven, Olsen – Lars-Henrik, Sunesen – Jakob, Pedersen – Bente Vita, Gyldendals Forlag
Skovens dyr og planter, Møller – P. F., Staun – H., Danmark Naturfredningsforening og Politikens Forlag
Danske dyr
Skoven i skolen

Forslag til videre arbejde
Kan kombineres med aktiviteten Det kribler i skovbunden eller andre skovaktiviteter.

Forfatter
John Simoni, Natours.dk