Fælles mål - Verden ifølge Middelalderen - Signaturteorien

Standardside Generel information

Natur og teknik, arbejdsmåder og tankegange

  • benytte fagsprog og anvende abstrakte begreber

Biologi, trinmål

  • sammenligne forskellige typer organismer og deres livsbetingelser som føde, næringsstoffer, vand, ilt, lys og temperatur samt forholdet til andre organismer

Biologi, slutmål

  • kende og beskrive udvalgte organismer, deres livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser