Fælles mål - Tungsand - Udvinding ved stranden

Standardside Generel information Borgere

Øvelsen lægger vægt på elevernes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde.

Øvelsen leder frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende og det ikke levende
 • gøre rede for fænomener, der knytter sig til vejret og årstiderne
 • kende og beskrive lokalområdet, bl.a. ved brug af kort og kunne anvende viden herom i andre sammenhænge
 • anskue fordelingen af land og hav, landskaber, klimazoner og plantebælter som regionale og

globale mønstre


Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • formulere relevante spørgsmål, opstille hypoteser og modeller som grundlag for både praktiske og teoretiske undersøgelser
 • planlægge, designe og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter
 • vælge og anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven samt organisere forløbet, når det foregår individuelt eller i grupper
 • ordne og vurdere data
 • konkludere ud fra iagttagelser, undersøgelser, datasøgning, dataopsamling, faglig læsning og interview både på skolens område og uden for dette
 • formidle resultater af egne og andres data på flere forskellige måder
 • formidle fagligt stof, modeller og teorier med relevant fagsprog