Fælles mål - Tegn opskyl - Styrk iagttagelsesevnen

Standardside Generel information Borgere

Natur og teknik

  • beskrive udvalgte dyr og planter
  • kende de naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever

Billedkunst

  • fremstille skitser og billeder på baggrund af følelser, fantasier og iagttagelser
  • eksperimentere med enkle teknikker, materialer og værktøjer
  • deltage aktivt i billedarbejde både i grupper og selvstændigt