Fælles mål - Syn på Bjergene - Grundlag for skabelse af en nationalpark

Standardside Generel information Borgere

Biologi trinmål, arbejdsmåder og tankegange

  • give eksempler på interessemodsætninger og forskellige holdninger, i forbindelse med sundhedsforhold og udnyttelse af naturressourcer
  • give forslag til løsnings- og handlemuligheder vedrørende miljø- og sundhedsproblemer

Biologiens slutmål, arbejdsmåder og tankegange

  • genkende biologiske argumenter og modeller i samfundsdebatten, samt overveje deres muligheder og begrænsninger
  • forholde sig til værdier og interessemodsætninger, knyttet til problemstillinger med biologisk indhold.