Fælles mål - Stranden i billeder

Standardside Generel information Borgere

Biologi

  • beskrive udvalgte dyr og planter
  • kende de naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever


Billedkunst

  • fremstille skitser og billeder på baggrund af følelser, fantasier og iagttagelser
  • eksperimentere med enkle teknikker, materialer og værktøjer
  • deltage aktivt i billedarbejde både i grupper og selvstændigt


Dansk

  • bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse