Fælles mål - Safari på lavt vand

Standardside Generel information Borgere

Natur og teknik, arbejdsmåder og tankegange

  • vælge og bruge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven
  • indsamle, ordne og formidle resultater og erfaringer på forskellige måder søge svar med udgangspunkt i førstehåndserfaringer


Natur og teknik, trinmål

  • beskrive planter og dyr samt deres levesteder
  • redegøre for sammenhængen mellem planter og dyrs bygning, form, funktion og levested
  • beskrive sammenhængen mellem planter, dyr og deres levesteder, herunder fødekæder og økosystemer
  • sammenligne forskellige levesteder og forskellige planter og dyrs tilpasning