Fælles mål - Rynket rose - en kvæler på fri fod!

Standardside Generel information Borgere

Fra biologiens slutmål

  • kende og beskrive udvalgte organismer, deres livsytringer og tilpasninger til forskelligelivsbetingelser
  • søge biologisk viden og forståelse gennem egne undersøgelser og eksperimenter inaturen og laboratoriet
  • undersøge udvalgte danske og udenlandske biotoper med deres biologiske mangfoldighed
  • kende til, hvordan biologisk viden bliver til gennem naturvidenskabelige arbejdsmetoder