Fælles mål - Regnormen - Bladenes banemand!

Standardside Generel information Borgere

Natur og teknik, arbejdsmåder og tankegange

  • planlægge og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter
  • vælge og bruge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven
  • indsamle, ordne og formidle resultater og erfaringer på forskellige måder
  • søge svar med udgangspunkt i førstehåndserfaringer

Natur og teknik, trinmål

  • redegøre for sammenhængen mellem planter og dyrs bygning, form, funktion og levested
  • beskrive planter og dyr samt deres levesteder

Matematik, formål

  • at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold