Fælles mål - Rævens leg med musen og visa versa

Standardside Generel information

Natur & Teknik trinmål

  • formidle egne resultater og erfaringer, bl.a. gennem tegning, fortælling og dramatisering

0. klasse, Natur

  • Undervisningen sigter mod, at børnenes sprog udvikles, så de kan beskrive, navngive og diskutere naturfaglige iagttagelser, genstande og fænomener.
  • I undervisningen lægges der fokus på undersøgende, eksperimenterende og legende aktiviteter. Aktiviteterne skal tilrettelægges, så børnene får mulighed for at udbygge deres naturfaglige forståelse.