Fælles mål - Rå børsteorm

Standardside Generel information Borgere

Natur og teknik

  • beskrive planter og dyr, deres livsbetingelser og deres samspil med omgivelserne
  • beskrive sammenhængen mellem planter, dyr og deres levesteder, herunder fødekæder og økosystemer
  • sammenligne forskellige levesteder og forskellige planter og dyrs tilpasning