Fælles mål - Hvorfor vælter træerne?

Standardside Generel information

Dansk trinmål

  • bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse
  • fortælle, hvad de er optaget af, og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama
  • tale med om kropssprog og stemme som udtryksmiddel
  • bruge hjælpemidler, når de fortæller og dramatiserer
  • lytte aktivt

0. klasse, Natur

  • lægge mærke til naturfaglige fænomener fra hverdagen, herunder være i stand til at reflektere over, stille spørgsmål til og diskutere deres iagttagelser.

Natur & Teknik trinmål

  • formidle egne resultater og erfaringer, bla. gennem tegning, fortælling og dramatisering