Fælles mål - Hvor mange bænkebidere?

Standardside Generel information Borgere

Natur og teknik, arbejdsmåder og tankegange

  • planlægge og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter
  • vælge og bruge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven
  • indsamle, ordne og formidle resultater og erfaringer på forskellige måder søge svar med udgangspunkt i førstehåndserfaringer


Biologi, trinmål

  • sammenligne forskellige typer organismer og deres livsbetingelser som føde, næringsstoffer, vand, ilt, lys og temperatur samt forholdet til andre organismer


Biologi, slutmål

  • kende og beskrive udvalgte organismer, deres livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser
  • kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme


Matematik, trinmål

  • benytte erfaringer fra hverdagen, sammen med arbejdet i skolen ved opbygningen af talforståelse
  • måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer