Fælles mål - Hvad sker der med regnen - om vejr, klima, jord og vand

Standardside Generel information Borgere

Slutmål for geografi

Naturgrundlaget og dets udnyttelse

Øvelsen leder frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

  • beskrive vigtige forhold ved vejr, klima og klimaforandringer på Jorden
  • beskrive og forklare sammenhængen mellem landskab, klima, jordbund og vand som grundlag for levevilkår i verdens forskellige egne
  • give eksempler på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget set i sammenhæng med bæredygtighed
  • foretage undersøgelser, målinger og registreringer på grundlag af egne iagttagelser og oplevelser inatur- og kulturlandskabet (fra trinmålene)
  • kende til grundvandsdannelse i Danmark og forhold, der har indflydelse på vores muligheder for at indvinde rent drikkevand (fælles med biologi og fysik/kemi)