Fælles mål - Fortælleværksted

Standardside Generel information Borgere

Dansk trinmål

  • bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse
  • fortælle, hvad de er optaget af, og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama
  • tale med om kropssprog og stemme som udtryksmiddel
  • bruge hjælpemidler, når de fortæller og dramatiserer
  • lytte aktivt

Billedkunst trinmål

  • fremstille skitser og billeder på baggrund af følelser, fantasier og iagttagelser
  • tegne og male med vægt på fortælling

Natur & Teknik trinmål

  • formidle egne resultater og erfaringer, bl.a. gennem tegning, fortælling og dramatisering