Fælles mål - Er der virkelig så mange?

Standardside Generel information Borgere

Natur og teknik

  • beskrive planter og dyr, deres livsbetingelser og deres samspil med omgivelserne
  • beskrive sammenhængen mellem planter, dyr og deres levesteder, herunder fødekæder og økosystemer
  • sammenligne forskellige levesteder og forskellige planter og dyrs tilpasning


Biologi

  • kende og beskrive udvalgte organismer, deres livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser
  • søge biologisk viden og forståelse gennem egne undersøgelser og eksperimenter i naturen og laboratoriet
  • undersøge udvalgte danske og udenlandske biotoper med deres biologiske mangfoldighed
  • kende til, hvordan biologisk viden bliver til gennem naturvidenskabelige arbejdsmetoder


Matematik

  • benytte erfaringer fra hverdagen sammen med arbejdet i skolen ved opbygningen af talforståelse
  • arbejde med optællinger og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter