Fælles mål - En masse sandorme - hvor mange er det?

Standardside Generel information

Natur og teknik

  • beskrive planter og dyr, deres livsbetingelser og deres samspil med omgivelserne
  • beskrive sammenhængen mellem planter, dyr og deres levesteder, herunder fødekæder og økosystemer
  • sammenligne forskellige levesteder og forskellige planter og dyrs tilpasning

Matematik

  • benytte erfaringer fra hverdagen sammen med arbejdet i skolen ved opbygningen af talforståelse
  • arbejde med optællinger og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter