Fælles mål - Bliv lidt stenklog!

Standardside Generel information Borgere

Natur og teknik, trinmål

  • ordne materialer og stoffer efter faglige kriterier
  • kategorisere resultater af undersøgelser
  • formidle egne undersøgelser og eksperimenter, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og dramatisering:
  • benytte fagsprog og anvende abstrakte begreber


Geografi, trinmål

  • give eksempler på is, vands og vinds erosions-, transport- og aflejringsformer og deres betydning for landskabers udformning
  • kende til dannelsen af istidslandskabet i Danmark