Fælles mål - Bare li´Linne - Fra hverdagssprog til fagsprog

Standardside Generel information Borgere

Natur og teknik, arbejdsmåder og tankegange

  • benytte fagsprog og anvende abstrakte begreber


Biologi, trinmål

  • sammenligne forskellige typer organismer og deres livsbetingelser som føde, næringsstoffer, vand, ilt, lys og temperatur samt forholdet til andre organismer


Biologi, slutmål

  • kende og beskrive udvalgte organismer, deres livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser