Fælles mål - Alger elsker algeguf

Standardside Generel information Borgere

Natur og teknik, arbejdsmåder og tankegange

  • planlægge og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter
  • vælge og bruge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven
  • indsamle, ordne og formidle resultater og erfaringer på forskellige måder søge svar med udgangspunkt i førstehåndserfaringer


Natur og teknik, slutmål

  • redegøre for eksempler på, at menneskets forbrug af ressourcer og anvendelse af teknologi påvirker kredsløb i naturen og vurdere, hvilke konsekvenser det har for planter, dyr og mennesker