En masse sandorme - hvor mange er det?

Standardside Generel information Undervisningsaktiviteter Mols Bjerge 3. - 6. klasse Ud på egen hånd

Børnene tæller sandorme-lorte, og får et indblik i sandfladens dyreliv, og sandormenes betydning i økosystemet.

Fag
Natur/Teknik, Biologi, Matematik

Klassetrin
3. - 6. klasse

Beskrivelse
Dyrelivet på lavt vand skal tilpasse sig forskellige forhold. Langs Djurslands kyster er der afvekslende stenbund afløst af aflejrede sandflader hist og her. Umiddelbart er disse sandflader blottet for liv, lige indtil at det åbenbares når man graver ned i sandet. Sandormen er en af dem. Hvor mange er der?

Formål

 • at studere en lille del af et stort økosystem
 • at synliggøre sandfladens dyreliv
 • at gøre begreber som antal/kvadratmeter og antal/kvadratkilometer konkrete

Fælles mål

Sted
Ved stranden hvor der er store lavvandede sandflader og efterbehandling i klasselokalet. Ved lavvande på større sammenhængende sandflader ex. ved Rosenholm Bådelaug, ved stranden mellem Nappedam og Kalø Slotsruin og flere steder ved Ebeltoft og Femmøller Strand.

Årstid
Hele året.

Hvor lang tid tager undervisningen
2 til 3 timer.

Forberedelse
Ca. 1 time. Kopier arbejdsarkene til eleverne. Hvis der er tale om yngre elever, kan man fremstille en firkant af en størrelse som er nem at transportere og nem at omregne til en kvadrat-meter. Eller man kan bruge en hulahop-ringe til at afgrænse området hvor sandormene skal tælles. Beregn arealet og omregn til kvadratmeter.
Tjek lavvande på DMI .

Hvad skal du bruge
Hvor mange Sandorme: tælleskema .

Sådan gør du

 • Hvor mange er mange sandorm? Diskuter hvordan man opfatter begrebet mange! Hvad er elvernes opfattelse af mange? Hvornår har man mange biler i en familie, hvornår har man mange venner på facebook, hvor mange er mange stjerner etc.
 • Tag en tur ud på sandfladen ved lavvande og find et godt område med mange sandorme-lorte. Del eleverne op i grupper, der hver er udstyret med en hulahop-ring, et tælleskema og noget at skrive med. Grupperne lægger hulahop-ringen et tilfældigt sted og tæller hvor mange sandorme-lorte der er.
 • Læg hulahop-ringen et andet sted og gentag øvelsen. Gentag øvelsen 10 gange og noter tallene i skemaet.
 • Til sidst kan man lave en konkurrence mellem holdene om at placere hulahop-ringen, hvor man har flest muligt sandorme-lorte inden for ringen.
 • Hjemme i klasselokalet kan der regnes på resultater og skemaet udfyldes færdigt.
 • Diskuter mængden af sandorme i forhold til omsætningen i sandbunden og deres betydning for andre dyr og deres placering i fødekæden! Hvad spiser sandormen og hvem spiser sandormen!
 • Til de ældre klasser kan man perspektivere mængden af sandorm til også at omfatte dele af vadehavet og vurdere betydningen af dette i forhold til fødegrundlag for fisk og fugle.

Baggrund

 • Hvad finder jeg ved stranden, Politikkens Forlag
 • Strandens dyr og planter, Tommy Dybbro, Danmarks naturfredningsforening og Politikens forlag
 • Danmarks Natur, bd. 3 Havet, Gads Forlag
 • Danmarks Dyreverden, bd. 1 Hvirvelløse Dyr, Rosenkilde og Bagger
 • Mitvadehav

Forslag til videre arbejde
Kan kombineres med andre aktiviteter på samme lokalitet.

Forfatter
Mitvadehav

Redaktør
John Simoni, Natours.dk