Det kribler i skovbunden

Standardside Generel information Borgere Undervisningsaktiviteter Mols Bjerge Ud på egen hånd

Millioner af væsener lever mere eller mindre skjult i skovbunden. Lær at indfange og studere dem og lær om deres betydning i økosystemet.

Fag
Biologi, Natur/Teknik

Klassetrin
0. - 2. klasse, 3. - 6. klasse, 7. - 10. klasse

Beskrivelse
Når man går en tur i skoven er det sjældent, at man bemærker det myldrende liv, der leves her. Millioner af væsener lever mere eller mindre skjult i skovbunden, i træer og i buske og er en del af skovens økosystem. De bidrager i høj grad til omsætning af organisk materiale og til at døde organismer hurtigt omsættes til brugbare næringsstoffer, som skovens planter kan optage og mobilisere i skovens kredsløb igen. Ved hjælp af simple metoder kan disse dyr indfanges og studeres.

Formål

 • at erkende små dyrs eksistens og vurdere deres betydning i økosystemet
 • at erkende begreber som økosystem, stofomsætning og energistrømme
 • at synliggøre sammenhæng mellem typen af lokkemad og de dyr der fanges
 • at vurdere omgivelsernes betydning for, hvilke dyr man fanger
 • at fremstille fælder, primært af genbrugsmaterialer, der sigter mod at fange bestemte dyr
 • at systematisere og vurdere vores iagttagelser gennem af fund og resultater

Fælles mål

Sted
Skove af alle typer og i læhegn, på ekskursioner eller ved skolen.

Årstid
April – oktober

Hvor lang tid tager undervisningen
2 - 3  timer plus efterbehandling

Forberedelse
Find en egnet skov eller beplantning med en frodig underskov.

Hvad skal du bruge

 • store genbrugsglas, med stor huldiameter, evt. med tilhørende låg
 • en skovl
 • ”tag” af plast-tagrende skåret i passende stykker, monteret med et stort søm til at fastholde taget
 • forskellig lokkemad. Det kan være syltetøj, honning, gammelt kød, rejer etc. Prøv jer frem!
 • bølgepap og snor
 • sprayflaske til vand
 • et stort lagen eller hvidt klæde
 • hjemmefremstillede insektsugere af små genbrugsglas med låg , akvarieslange, elastik og gase
 • plastposer
 • saks, mærkater og tusch
 • kamera, evt. mobiltelefon med kamera til registrering
 • skemaer der forholder sig til hvilke slags dyr der fanges, hvilken type lokkemad der anvendes og en lokalitetsbeskrivelse

Sådan gør du
- På skolen

Forbered turen ved at fremstille fælder.

 • Fangglas : Indsaml, med elevernes hjælp, genbrugsglas med stor åbning fra husholdningen. Forbered turen i god tid, så I har masser af glas at arbejde med. En stump plast-tagrende skæres i passende stykker, der kan dække åbningen af fang-glasset. Der bores hul til et stort søm i den ombukkede kant. Sømmet skal forhindre at taget blæser af, og fang-glasset fyldes med vand i tilfælde af regnvejr.
 • Insektsugere : Indsaml små glas med låg f.eks. små 100g. instant kaffe glas med plastlåg. Vælg nu et mærke I kan li’! Bor 2 huller i låget der passer med den indkøbte akvarieslange (ikke for stor diameter). Skær 2 stykker slange, den ene lidt længere end den anden. Slangerne skal sidde i spænd i hullerne for at være tætte. Den korte slange suger man i og den lange peger man mod insektet. Hvis man ikke kan li’ smagen af biller kan man evt. dække slangen, man suger i, med et stykke gase og en elastik i den ende der vender ned i glasset.


- I skoven

 • Del eleverne ind i grupper. Udstyr hver gruppe med ex. 4 fangglas med tilhørende tag og en skovl. Hvert enkelt glas forsynes med forskellig lokkemad, som I har valgt at medbringe.
 • Diskuter forventninger med eleverne. Hvad forventer vi at der fanges med den søde lokkemad og det rådnende kød? Hvilken funktion tillægger vi disse dyr i skoven?
 • Grupperne graver fælderne ned i skovbunden, præcis så overkanten af glasset flugter med jorden. Taget af tagrende placeres over fældens åbning.
 • Hver gruppe kan ligeledes få til opgave at placere noget falsk ”bark” i form af bølgepap rundt om et træ.
 • Pappet holdes fast om træet ved at binde en snor om, eller med malertape i hver ende. Pappet fugtes med den medbragte sprayflaske med vand.
 • Diskuter forventninger med eleverne.
 • Efter mindst et døgn afmonteres ”barken” og rystes over et lagen.
 • Dyr der har gemt sig under eller i ”barken” indsamles.
 • Endelig kan hver gruppe få til opgave at placere det hvide lagen under et træ eller en busk og ryste den/det.
 • Dyr, der falder ned på klædet, kan indsamles med insektsuger eller manuelt og gemmes i et glas med låg, for senere bestemmelse på stedet, eller på skolen. At bestemme dyrene på stedet er en fordel, idet de kan sættes fri efter bestemmelsen.
 • Diskuter dyreetik med eleverne!
 • Alle fælder tilses og tømmes næste dag, og kan evt. genplaceres.
 • Dyrene bestemmes vha. af faglitteratur eller gode bestemmelsesark der kan hentes på: skoven i skolen .
 • Alle resultater føres ind i skemaet og der holdes styr på hvilke slags dyr der er fanget, hvor mange og typen af lokkemad.
 • Prøv at vurdere (ganske uvidenskabeligt) hvor meget de forskellige dyr, ud fra deres antal og fødevalg, betyder for nedbrydningen og skovens omsætning i øvrigt.


Baggrund
Danmarks Natur, bd. 6, Skovene, Politikens Forlag
Danmarks Dyreverden, Rosenkilde og Bagger
Hvad finder jeg i skoven, Mandahl-Barth – G., Ravn – H. P., Politikens Forlag
Små dyr i skoven, Olsen – Lars-Henrik, Sunesen – Jakob, Pedersen – Bente Vita, Gyldendals Forlag
Skovens dyr og planter, Møller – P. F., Staun – H., Danmark Naturfredningsforening og Politikens Forlag
Danmarks Dyreverden, Rosenkilde og Bagger
Løbebiller, Jørum – Palle, Natur og Museum 1997
Danske dyr
Skoven i skolen

Forslag til videre arbejde
Kan kombineres med aktiviteten: Hvor mange bænkebidere.

Forfatter
Skoven i skolen .

Redaktør
John Simoni, Natours.dk