Bliv lidt stenklog!

Standardside Generel information Borgere Undervisningsaktiviteter Mols Bjerge

At samle sten på stranden er ligeså rodfæstet som vores mest fundmentale behov og fængsler de fleste. Denne opgave er med til at skabe sammenhæng og finde "slægtskab" mellem de forskellige stentyper.

Fag
Geografi, Natur/Teknik

Klassetrin
3. - 6. klasse, 7. - 10. klasse

Beskrivelse
At samle sten på stranden er ligeså rodfæstet som vores mest fundamentale behov, og fængsler de fleste. Denne lille opgave på stranden er med til at skabe sammenhæng og finde ”slægtskab” mellem de forskellige stentyper. Efter en grovsortering af stenene i fire hovedgrupper, går vi i dybden med enkelte sten. Hvad er det for en og hvor kommer den fra? Og hvordan forklarer vi forekomsten af de pågældende sten i Danmark.

Formål

 • at erkende stens forskellighed og oprindelse
 • at lære noget om stens struktur og hårdhed
 • at stifte kendskab til begrebet ledeblokke
 • at udvikle elevernes geologiske fagsprog
 • at erkende sammenhængen mellem forekomsten af ledeblokke med isens bevægelser under sidste istid

Fælles mål

Sted
Langs de fleste strande ved Djurslands kyster. Tjek på forhånd hvor stor variation af sten, der er på den pågældende strand.

Årstid
Hele året

Hvor lang tid tager undervisningen
2 - 3  timer

Forberedelse
Find en egnet strand hvor der er mange forskellige sten. Forbered evt. en lille stenkonkurrence der handler om at bestemme 10 forskellige strandsten. Find 10 forskellige sten og nummerer dem fra 1 til 10 med neglelak. Smør dem ind i madolie med en klud, så farverne fremhæves, som når de ligger og er våde i vandkanten. De fleste bestemmelsesbøger viser stenene i denne tilstand! Stenene samles i en bakke.

Hvad skal du bruge

 • 4 bakker eller spande til at indsamle og sortere sten i
 • lup
 • evt. saltsyre
 • hammer
 • en stump kniv til at ridse med
 • skriveredskaber
 • skema til stenbestemmelse
 • god bestemmelses litteratur, se  baggrund til læreren
 • en klud og en dunk madolie

Sådan gør du
- På skolen
Stenkonkurrencen. Elverne arbejder sammen 2 og 2 og får et skema til at notere resultaterne på. Fra bakken med de 10 eller flere forskellige sten, vælges en og bestemmes vha. litteratur eller nøgle. Resultatet noteres i skemaet og stenen lægges tilbage i bakken. Der vælges en ny og den bestemmes etc. indtil alle stenene er bestemt. Elvernes resultater sammenlignes med resultatlisten, som læreren jo møjsommeligt har udført på forhånd. Man kan tildele point for hver korrekt bestemt sten og vinderen kan nu findes.

- På stranden

Eleverne starter med at arbejde individuelt og skal samle 10 forskellige sten af varierende form, struktur og farve. Når eleverne kommer tilbage starter sorteringen i 4 opstillede bakker eller spande. En bakke til magmatiske sten, en til metamorfe, en til sedimentære og en til alt det andet.  Saml evt. elverne i en rundkreds om bakkerne og lad dem en efter en og med en enkelt sten af gangen lægge den i den rigtige bakke og selvfølgelig argumentere hvorfor! Eleverne oplyses på forhånd om kriterierne for den enkelte gruppe:

 • De magmatiske: på et tidspunkt flydende (magmatiske), sammensatte sten af varieret form og farve, de enkelte bestanddele (mineraler) er sat sammen i puslespilsmønster
 • De metamorfe: forvandlede under højt tryk, ofte stribede, andre tætte og ensartede (kvartsitter), mineraler i puslespilsmønster.
 • De sedimentære: ofte stribede og lagdelte, de enkelte korn runde og sammenkittede.
 • Alle de andre: sten som ikke hører under de andre grupper.

Den første runde under sorteringen kræver en del vejledning og korrektioner, men efterhånden finder alle system i sorteringen ved at sammenligne med de øvrige sten i bakken og et billede tegner sig.

Efter endt sortering kan elever inddeles i grupper og udvælge sig et sortiment af sten som bestemmes ud fra den medbragte stenbakke fra stenkonkurrencen, litteratur eller stennøgle. Lad eleverne studere stenene under lup, check kalksten med prøveflasken med saltsyren (bruser hvis det er kalk). Mineralernes hårdhed beskrives ofte ud fra hvilke genstande, der kan ridse det pågældende mineral. Visse sten kan være nemmere at bestemme hvis de slås i stykker. Vær forsigtig og husk sikkerhedsbriller! Som afslutning på øvelsen kan man tegne et stort kort af Skandinavien på stranden og elever kan nu placere de forskellige sten på kortet, der hvor de stammer fra og er dannet.

Baggrund
To rivaliserende stenaldermænd er røget i totterne på hinanden, sikkert over en eller anden kvinde eller et godt ben, og den ene smider en sten efter den anden. Stenen rammer hvor den skal og efter at have ømmet sig et stykke tid, samler den forulempede mand stenen op og går med sindige skridt tilbage til skadesvolder. Han rækker armen frem med stenen med kommentaren: ”Må jeg bede om en øjegnejs!”. Allerede her afslører disse forfædre et fundamentalt kendskab til sten, deres forskelligartethed og sikkert oprindelse. Læg mærke til at den forulempede klart giver udtryk for at han forventer, at skadesvolder har et indgående kendskab til sten. Ja han er slet ikke der, hvor han drager dette kendskab i tvivl! …kan vi genskabe denne til tider overskudsagtige og arrogante holdning til sten?
Et godt sted at starte er Per Smeds bog ”Sten i det danske landskab”. Bogen er lidt af en bibel med hensyn til beskrivelse af de landskabs dannende processer, stens opbygning og struktur, samt en omfattende bestemmelses– og identifikations del. Til yngre elever anbefales Lena Madsens Strandsten, en nem og overskuelig bog med gode billeder og enkel fremstilling. Bag på bogen er der et kort, som viser hvor de forskellige sten stammer fra og er dannet. Til ældre elever kan man med fordel prøve at nøgle stenene. Til det er Natur og Museums ”Sten på stranden” af forfatter Torben Gang Rasmussen velegnet.

 • Sten i det danske landskab, Smed – Per, Geografforlaget 1995
 • Sten – lær stenene ved stranden at kende, Larsen – Ellen Merete Dyhr, Geografforlaget 2005
 • Strandsten, Madsen – Lena, Geografforlaget 1995
 • Stenbogen, Østergaard – Troels V., Jensen – Gregers, Gads Forlag 1993
 • Sten på stranden, Rasmussen – Torben Gang , Natur og Museum 1999

Forslag til videre arbejde
Kan kombineres med aktiviteten Landskabsværksted.

Kontaktinformation
Søg efter naturvejledere på forsiden af Undervisning i Nationalparker under linket Naturvejledere.

Forfatter
John Simoni, Natours.dk