Bare Li´Linne - Fra hverdagssprog til fagsprog

Standardside Generel information Borgere Undervisningsaktiviteter Mols Bjerge 3. - 6. klasse Sommer Ud på egen hånd

At beskrive en plante kan for elever ofte virke lidt uforståeligt og sikkert "meningsløst". Denne øvelse er med til at vise nødvendigheden af et fælles sprog.

Fag
Biologi, Natur/Teknik

Klassetrin
3. - 6. klasse

Beskrivelse
At beskrive en plante kan for elever ofte virke lidt uforståeligt og sikkert ”meningsløst”. Hvorfor er det nødvendigt at bruge botaniske begreber og et videnskabeligt sprog? Denne lille øvelse er med til at belyse hvor nødvendigt det er med et fælles sprog og enighed om hvad man kalder tingene. Det letter kommunikationen og forståelsen! Man kunne kalde processen for: Fra hverdags-sprog til fagsprog.

Formål

 • at erkende planters struktur og opbygning
 • at erkende planters forskellighed og tilpasning til forskellige biotoper
 • at erkende nødvendigheden af et fælles videnskabeligt sprog i forhold til et ”hverdags” sprog

Fælles mål

Sted
Artsrige skove, overdrev og enge. Det er vigtigt for aktiviteten at der findes mange arter på lokaliteten.

Årstid
Maj – september

Hvor lang tid tager undervisningen
2 - 3  timer

Forberedelse
Find et egnet område at udføre aktiviteten i, hvor der er høj artsdiversitet.

Hvad skal du bruge

 • skemaer til at beskrive planten fra top til tå
 • skriveredskaber
 • gode floraer, den du foretrækker

Sådan gør du
- På lokaliteten

 • Inddel elever i små grupper på 2 til 3 elever. Hver gruppe får et skema og skal nu afsøge lokaliteten og udvælge sig en plante. Man sætter sig ned og beskriver planten og udfylder skemaet med egne ord og begreber. Det er absolut hensigtsmæssigt at eleverne ikke har den store baggrundsviden om planters opbygning og botaniske begreber. Der afsættes en passende tidsramme til beskrivelsen. Når planten er beskrevet, skal man give planten et beskrivende navn som gruppen selv bestemmer. Grupperne samles og man kan diskutere forløbet af processen. Skemaerne indsamles og hver gruppe trækker et skema som ikke er deres eget. Gruppen får nu til opgave at finde den plante som en anden gruppe har beskrevet.

-Diskussions emner

Hvor let var processen? Kunne de andres beskrivelse bruges? Hvordan kan processen forbedres? Nødvendigheden af et fælles botanisk sprog til beskrivelsen?

Efter en introduktion til botaniske begreber og planters opbygning kan øvelsen gentages. Hvor let gik processen denne gang?

Øvelsen kan foretages på forskellige lokaliteter og bruges som indgang til at placere beslægtede planter i familier og at give planterne deres rette navn vha. floraer.

Beskriv lokaliteten ved at fortælle lidt om jordbunden, næringsstoffer, mængden af vand etc. Sammenhold det med de fundne arter.


Baggrund

 • Fortæl evt. historien om den banebrydende svenske naturforsker Carl von Linné, der definerede nye sammenhænge i naturen. Hans arbejde om hvordan planter hører sammen i familier ligger til grund for den moderne flora.
 • Folk og Flora, Dansk Etnobotanik, Brøndegaard – V. J., Rosenkilde og Bagger 1978
 • Skovens dyr og planter, Møller – P. F., Staun – H., Danmark Naturfredningsforening og Politikens Forlag
 • Flora i farver, Christiansen – M. Skytte, Politikens Forlag

Forslag til videre arbejde
Kan kombineres med aktiviteterne: Signaturteorien og Hvor mange forskellige planter?

Forfatter
John Simoni, Natours.dk