Alger elsker algeguf

Standardside Generel information Borgere Undervisningsaktiviteter Mols Bjerge Natur _ Teknik Ud på egen hånd

Vi laver en lille forsøgsopstilling, som afslører sammenhængen mellem mægden af næringsstoffer og opblomstring af alger.

Fag
Natur/Teknik

Klassetrin
0. - 2. klasse, 3. - 6. klasse

Beskrivelse
Langs Djurslands kyster og i Vigene oplever vi en gang imellem at der i løbet af sensommeren opstår en opblomstring af alger som følge af ”godt” vejr, en situation der i værste fald kan betyde iltsvind visse steder på havbunden. Denne lille forsøgsopstilling skal afsløre sammenhæng mellem mængden af næringsstoffer og opblomstring af alger.

Formål

 • at erkende algers eksistens og vurdere deres betydning i økosystemet
 • at synliggøre sammenhæng mellem næringsstoffer og mængden af alger
 • at udføre en enkel forsøgsopstilling, vurdere resultatet og relatere det til naturen
 • at øge forståelsen for at ”standardisere” metoder for forsøg

Fælles mål

Sted
Ved kysten hentes ”rent” havvand ellers på skolen.

Årstid

Maj – oktober

Hvor lang tid tager undervisningen
1 time plus efterbehandling

Forberedelse
Find et egnet sted at hente ”rent” havvand.

Hvad skal du bruge

 • store genbrugsglas med låg
 • dunk til rent havvand, til laboratorieforsøget
 • en pose med blomstergødning i pilleform
 • mærkater og tusch
 • kamera evt. mobiltelefon med kamera
 • objektglas
 • dækglas
 • mikroskoper
 • pipetter
 • et ugeblad eller gammel avis med masser af tekst

Sådan gør du

- Ved kysten

 • Hent ”rent” havvand. Kan gøres i forbindelse med andre aktiviteter ved stranden ex. Små alger - stor betydning.

- På skolen


Mængden af alger er afhængig af, hvor meget der er tilstede af alge-guf (næringsstoffer). Algen er en primitiv plante, som stiller samme krav som vores stueplanter: Lys og gødning. Som gødning kan anvendes blomstergødning i form af piller eller flydende.

 • Glassene rengøres og fyldes med ”rent” havvand.
 • Der opstilles en forsøgsrække af glas med forskellig mængde af alge-guf.
  - Glas 1: ”rent” havvand
  - Glas 2: 1 pille/dråbe
  - Glas 3: 2 piller/dråber
  - Glas 4: 4 piller/dråber
  - Glas 5: 8 piller/dråber
  - Glas 6: 16 piller/dråber
 • Glassene mærkes omhyggeligt med hvor meget plantegødning, der er i hver og stilles i en lys vindueskarm.
 • Glassene iagttages over tid. En gang om ugen beskrives og iagttages algevæksten, og man ser om man kan læse en avis gennem algesuppen i glassene. Forsøget kan udvides ved at variere mængden af lys.
 • Noter i skema eller registrer med digitalfoto.

Lad evt. eleverne studere algerne fra vandet i mikroskop

 • Fra glassene med alger suges et par dråber vand op med en pipette.
 • En vanddråbe lægges på et objektglas og dækkes med et dækglas.
 • Kik på prøven i mikroskopet. Start med den mindste forstørrelse. Når du har fundet algerne kan du øge forstørrelsen til 100x og 400x.
 • Kig på mængden af alger fra de forskellige glas i mikroskopet.
 • Noter i skema eller registrer med digitalfoto.


Diskuter sammenhængen mellem mængden af alge-guf (næringsstoffer) og mængden af alger.

 • Brug øvelsen til at diskutere algernes betydning i en større sammenhæng, såsom økosystem og fødekæde.
 • I de ældre klasser kan algerne relateres til sensommerens algeopblomstringer i vores vige, betydning af springlag, iltsvind  og menneskers udledning af næringsstoffer til vandmiljøet.

Baggrund
Danmarks Natur, bd. 3, Havet, Politikkens Forlag.
Havets planktonalger, Hansen – Per Juel, Larsen – Jan C. G., Natur og Museum 1989.

Forslag til videre arbejde
Kombiner med aktiviteten Små alger - stor betydning.

Forfatter
John Simoni, Natours.dk