Hvordan er Bjergene dannet?

Standardside Generel information Projektopgave Mols Bjerge 7. - 10. klasse Geografi Ud på egen hånd

Hvordan er bakkerne dannet? Hvad hedder de største søer, og hvordan er de opstået? Hvad har området været brugt til, og hvad kan det bruges til i dag?

Fag
Geografi

Klassetrin
7. - 10. klasse

Beskrivelse
Mols Bjerge er sådan set for små og lave til at hedde ’bjerge’. Når navnet alligevel passer godt på området er det fordi der i forhold til det meste af vores lille flade land er store højdeforskelle indenfor et begrænset område. Faktisk går det hele tiden opad eller nedad, næsten aldrig ligeud. Men hvilke kræfter har skabt bjergene, og hvornår er det sket?

Projektopgaven

  • Hvordan er bakkerne dannet?
  • Hvad hedder de største søer, og hvordan er de opstået?
  • Hvad har området været brugt til, og hvad kan det bruges til i dag?

Baggrund

  • Brug Google og søg på nøgleord og vælg billeder.
  • De fleste geografibøger for overbygningen har afsnit om landskabsdannelse. Fx: Mogens Lerbech Jensen m. fl.: Landskaber i Danmark, Ind i geografien/tema. 2008 Alinea
  • Geotoper 1,2 og 3 fra Geografforlaget

Nøgleord
Istid, moræne, dødis, tunneldale, aflejring, ler, sand, grus, ledeblokke, afsmeltning